Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı görüşmeleri başladı

thumbs_b_c_e3ab0eb77e2ebdf21ca9b854902ce58c.jpg

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek başkanlığında toplandı.

Teklif sahibi AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, komisyonda yaptığı konuşmada, turizm sektörünün 20. yüzyılın başlarından bu yana oldukça büyük ivme kat eden sektörlerin başında geldiğine işaret etti.

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyinin hesaplamalarına göre 2015’te turizm sektörünün GSYH’ye doğrudan katkısının yüzde 5 düzeyinde olduğunu belirten Altunyaldız, dolaylı ve uyarılmış tüketim etkileri de dahil edildiğinde bu oranın yüzde 12,9’a çıktığını ifade etti.

Altunyaldız, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün 2020 yılında dünya turizm gelirinin 2 trilyon dolar olacağına ilişkin tahmininin de etkisiyle, her ülkenin kendi turizm arz potansiyelini ve elde edilen geliri artırma mücadelesine girdiğini, ülkeler arasında hızlı bir rekabet doğduğunu anlattı.

Turizmin giderek büyüyen bir sektör ve önemli bir işveren olduğunu dile getiren Altunyaldız, toplam işlerin yaklaşık yüzde 5.5’i konaklama sektörüyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Altunyaldız, tarımdan inşaata, mobilyacılıktan teknik teçhizata, reklamcılıktan e-teknolojiye kadar çok çeşitli mal, hizmet üreten sektör ve alt sektörlere sağladığı talep göz önüne alındığında, turizmin doğrudan veya dolaylı istihdamla birlikte toplam istihdama etkisinin oldukça büyük boyutta olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, dünyada her 11 kişiden 1’inin turizm alanında istihdam edildiğini bildiren Altunyaldız, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi rakamlarına göre turizm sektöründe çalışanların toplam istihdam içindeki payının yüzde 2,3 seviyesinde olduğunu, sektöre yatırımcı, devlet ve tedarikçi olarak mal ve hizmet sunanların çalışanları da dikkate alındığında sektörün istihdama toplam katkısının yüzde 8,3’e yükseldiğini vurguladı.

Altunyaldız, dünyada oldukça hızlı şekilde büyüyen turizm sektörünün Türkiye’deki durumunun da dünyadaki eğilimlere paralellik gösterecek şekilde geliştiğini dile getirdi. Altunyaldız, Türkiye’de turizm alanında çalışmaların, planlı dönem öncesi olarak anılan 1923-1962 döneminde başladığına, 1982’de yürürlüğe giren Turizmi Teşvik Kanunu’nun ise Türkiye turizmi için bir dönüm noktası olduğuna işaret etti.

Ziya Altunyaldız, 1989-1998 yılları arası Türkiye turizminin uluslararası turizm gelirlerinden aldığı payın binde 3’ten yüzde 1,8’e, yabancı turist sayısının 2,8 milyondan 9,7 milyona, turizm gelirinin ise 2 milyar dolardan 7,2 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. Altunyaldız, 2002’de dünyanın en çok ziyaretçi çeken 13. ülkesi haline gelen Türkiye’ye gelen toplam ziyaretçi sayısının 13 milyon, turizm gelirinin ise yaklaşık 12 milyar dolar olduğunu ifade etti.

İktidarları zamanında turizm sektörüne yönelik belirlenen hedefler doğrultusunda yapılan yatırımların da etkisiyle turizm verilerinde önemli artış görüldüğüne dikkati çeken Altunyaldız, Türkiye’nin 2018’de turizm geliri bakımından dünyada 14., turist sayısı bakımından ise 6. sıraya yükseldiğini vurguladı.

Altunyaldız, Türkiye’ye 2003’te gelen ziyaretçi sayısının yaklaşık 16 milyon 500 binken, 2017’de bu sayının yaklaşık 38 milyona ulaştığını, 2018’de 46 milyonu aştığını, 2019’un ilk çeyreğinde ise Türkiye’ye yaklaşık 6 milyon 800 bin ziyaretçi geldiğini söyledi. Altunyaldız, Türkiye’nin turizm gelirinin ise 2003’te 13 milyar 750 milyon dolar, 2017’de ise yaklaşık 26 milyar 300 milyon dolar, 2018’de 29 milyar 500 milyon dolar, 2019’un ilk çeyreğinde 4 milyar 600 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Türkiye’nin 2023 yılında dünya turizm pastasındaki payını artırmanın, 70 milyar dolar turizm geliri ile dünyanın en çok ziyaret edilen ve en çok turizm geliri elde eden ilk beş ülkesinden biri olmanın, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen temel hedeflerden olduğunu belirten Altunyaldız, “Turizm geliri gelen ziyaretçi sayısına ve harcamasına bağlı olduğundan, dünya seyahat hareketinin ülkemize doğru kaymasını sürekli kılmak için ekonominin güçlenmesi, turizm gelirlerinin ve istihdamın artması, bölgesel kalkınmanın dengeli şekilde gerçekleşmesi, turizm faaliyetlerinin tüm yıla yayılması, istihdamdaki mevsimselliğin azalması ve istihdamın yılın tamamına yayılması büyük önem taşımaktadır. İşte bu nedenle Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Kurulması Hakkında Kanun Teklifini hazırladık.” dedi.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, turizmin, sen-ben kavgası dışına çıkarılması, bu alanın milli politika olarak görülmesini istedi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, turizmde eğitimin önemine işaret ederek, taksiciden resepsiyon görevlisine, kat görevlisine kadar bu alanda çalışan herkes için eğitime ihtiyaç olduğunu belirtti.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, İstanbul’a ihanet edildiğini savunarak, “İnşallah bu duracaktır.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, teklif üzerinde uzun süre çalışıldığını, tüm taraflarla görüşmeler yapıldığını söyledi.

Alpaslan, turizmin stratejik bir sektör olduğuna işaret ederek, turizm gelirinde ilk 10 içinde yer alan ülkelerin yapıları incelendiklerinde, her birinde kurulacak bu ajans benzeri yapıların bulunduğuna dikkati çekti. Alpaslan, gelişmiş ülkeleri de örnek alarak, 2023’te 70 milyar dolar turizm hedefine ulaşmak için ajansın en önemli enstrüman olacağını kaydetti.

Türkiye’nin turizm potansiyeli açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduğunu, dünyada daha iyi tanıtılması için bu ajansı kurduklarını kaydeden Alpaslan, ajansın Yönetim Kurulunda, ajansın gelirlerinin oluşmasında pay sahibi olan turizm sektörü temsilcilerinin yer alacağını anlattı.

Komisyonda teklifin ilk 2 maddesi kabul edildi.

Kaynak: AA

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum