MTOSB’de sanayicilere vergi sistemi anlatıldı

mtosbde-sanayicilere-vergi-sistemi-anlatildi_30b6420.jpg

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) sanayicilerine, vergilendirmeye ilişkin güncel mevzuat değişikliği anlatıldı.

TOSB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sanayici bilgilendirme toplantısına, Mersin Vergi Dairesi Başkanı Adem Güngör, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, vergi dairesi grup müdürleri Bekir Yiğit ile Tamer Yıldız ve çok sayıda sanayici katıldı. Vergilendirmeye ilişkin genel mevzuat değişikliği ile ilgili sanayicileri bilgilendiren Adem Güngör, sanayicilerin sorularını yanıtladı. Mersin’in Türkiye’nin en büyük 6. ekonomisine sahip olduğunu belirten Güngör, “Mersin Türkiye ekonomisinde 6. sırada yer alıyor fakat tahakkuk büyüklüğü çok önemli değil, asıl önemli olan tahakkuk eden verginin tahsilatıdır. Tahsil edemediğimiz bir verginin milyarlarca lira tahakkuk vermesinin çok bir önemi yoktur. Bu anlamda Mersin ve sanayicilerimiz vergi ödeme alışkanlığınızdan dolayı teşekkürü hak ediyorsunuz. Bu anlamda vergisini zamanında ödeyen tüm mükelleflerimize teşekkür ediyoruz. Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı tahsilat oranı noktasında Türkiye’de vergi dairesi başkanlıkları arasında Kocaeli’den sonra 2. sırada yer alıyor. Türkiye genelinde ise 3. sırada yer alıyor” dedi.

Sanayicilere yeni vergi sistemi kapsamında bilgiler aktaran Güngör, “18 Mayıs 2017 tarihli ve 7020 sayılı kanunun 7. maddesiyle 6183 sayılı kanuna vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili başlıklı 48/A maddesi eklenmiştir. Madde 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. 48/A maddesi ile vergisel yükümlülüklerini yerine getirmiş ancak, öngörülmeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş vergi mükelleflerinin daha uygun şartlarda borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine imkan sağlanması amaçlanmıştır. Kanun hükmüne göre, mükelleflerin 48/A maddesinden yararlanabilmesi için ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle ’aralıksız en az 3 yıl süreyle’ gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetinin olması, son 3 yıla ait ’tüm vergi beyannamelerinin’ süresinde verilmiş olması, ’vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun’ borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması şarttır” diye konuştu.

İnteraktif Vergi Dairesi’nden kimlerin yararlanabileceğine dair bilgiler de veren Güngör, “İnteraktif vergi dairesi 28 Şubat 2018 tarihi itibariyle açıldı. İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden ivd.gib.gov.tr adresinden halihazırda şifresi olan e-devlet şifresi bulunan, 402 sıra nolu Vergi Usul Kanunu’nun genel tebliğ kapsamında şifre edinen gerçek tüzel kişiler yararlanabilecektir. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden kişiler, sicil bilgilerine, borç bilgilerine, elektronik ortamda verdikleri bildirim, beyanname ile bu beyannamelere ilişkin tahakkuklara, emanet defterine kaydedilen tutarlara, haklarında yapılan elektronik yoklamalara ilişkin tutanaklara, elektronik hacizleri bilgilerine, e-tebligatlarına, vergi ceza ihbarnamelerine ulaşabileceklerdir. Ayrıca borç ödeme, e-tebligat sistemine dahil olmak için talepte bulunma, vergi cezalarında indirim talebinde bulunma, uzlaşma talebinde bulunma, mükellefiyet durum yazısı alma, borç durum yazısı talebinde bulunma, özelge talebinde bulunma, gerçek kişilerde işe başlama, adres değişikliği bildiriminde bulunma, gerçek kişilerde şube açılış bildiriminde bulunma, gerçek kişilerde işi bırakma bildiriminde bulunma, izahat davet müessesi kapsamında izahta bulunma, 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunun 48. maddesi kapsamında tecil talebinde bulunma, genel dilekçe verme işlemleri gerçekleştirilebilecektir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de düzenli vergi ödeyen iller arasında 2. sıradayız”

Başkan Sabri Tekli ise vergi dairesinin bölgede önemli bir yeri olduğunun altını çizerek, şu anda Türkiye’de düzenli vergi ödeyen iller arasında 2. sırada yer aldıklarını söyledi. 3. Organize Sanayi Bölgesi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte sıralamada birinci sıraya geçeceklerini düşündüklerini kaydeden Tekli, kette kurulan OSB’lerin Mersin’i vergi sıralamasında Türkiye’nin ilk 5’ine alacaklarını söyledi. MTOSB’nin faaliyetleri hakkında da sanayicileri bilgilendiren Tekli, tamamlanan, süreci devam eden ve planlanan faaliyetleri anlattı. Otoban bağlantısı, enerji tüketimi, ağaçlandırma, elektrik nakil hattı, su artıma tesisi, asfalt çalışmaları gibi konularda bilgiler veren Tekli, “2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde bölgelerimizde toplam 143.954.450 kilovat elektrik tüketilmiştir. 2017 yılının aynı dönemi baz alındığında 133.694.161 kilovat elektrik tüketimi yapıldığı görülmekte ve elektrik tüketiminin 2018 Ocak-Mayıs dönemi içerisinde yüzde 7.7 oranında artış sağlandığı görülmektedir. Bunun yanında 2018 yılı Ocak-Mayıs dönemi içerisinde bölgelerimizde toplam 63.776.645 standart metreküp doğal gaz tüketilmiştir. 2017 yılının aynı dönemi baz alındığında 60.118.250 standart metreküp doğal gaz tüketimi yapıldığı ve doğal gaz tüketiminin 2018 Ocak-Mayıs dönemi içerisinde yüzde 6 oranında artış sağladığı görülmektedir. 2018 Yılı Ocak–Mayıs dönemi içerisinde bölgelerimizde toplam 464 bin 712 metre küp su tüketilmiştir. 2017 yılının aynı dönemi baz alındığında 421 bin 868 metre küp su tüketimi yapıldığı ve su tüketiminin 2018 Ocak-Mayıs dönemi içerisinde yüzde 10 oranında artış sağladığı görülmektedir” şeklinde konuştu.

Elektrik nakil hattı işiyle ilgili 250 metre imalat yapıldığını dile getiren Tekli, “1. etapta yer alan 7 firmaya enerji verilecek olup, 2. etabın yapımına başlanmıştır. 2. etabın tamamlanması ile beraber 40 firmaya enerji verilecektir. 3. etap çalışmaları kapsamında Çukurova Kalkınma Ajansına ‘Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı ile Üretim Verimliliğini Arttırmaya Yönelik Altyapı Proje’ başvurusu yapılmış olup, 3. etabın tamamlanması ile 30 firmaya daha enerji verilecektir. Atatürk Bulvarı üzerinde yapılan elektrik alt yapı çalışmalarında doğal gaz ve içme suyu hatlarının üzeri açılmış ve güvenli geçiş için gerekli önlemler alınarak yaptırılmıştır. 1. bölge, 2. bölge ve ilave alanlara büyük lojistik hizmet verecek olan, her iki organize sanayi bölgesi arasında planlanmış ve projesi tamamlanmış otoban bağlantısının bir kısmının yapım çalışmalarına Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından başlanmıştır ve kalan kısım için kamulaştırma süreci devam etmektedir. Süreç tarafımızca takip edilmektedir. Gelişme alanı atıksu arıtma tesisi işletmesi 1 Ocak 2018 itibari ile resmi olarak başlamıştır. Şuan için sadece biyolojik arıtma gerçekleştirilmekte, kimyasal madde kullanımı bulunmamaktadır. Tesisten Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim kapsamında numune alınmış olup yapılan analiz sonuçları alıcı ortam standartlarını rahatlıkla sağlamaktadır. 1 Ocak tarihinden itibaren 45 firmada atıksu denetimi yapılmış, 15 firmaya ise atıksu bağlantı izin belgesi düzenlenmiştir” dedi.

Farklı konularda da yapılan çalışmalar hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Tekli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bölgemiz içerisinde bulunan ve daha önceki asfalt çalışmalarından dolayı kapanmış olan yağmursuyu ve kanalizasyon bacalarının tespiti ve asfalt kotuna getirilmesi çalışması yapılmaktadır. 1. bölge ve 2. bölgede toplam bin ton asfalt onarım işi yapılmış olup, bin 548 metre kare parke, 558 metre bordür imalatı tamamlanmıştır. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Tarsus Orman İşletme Şefliğinden tarafımıza tahsis edilen 3 bin adet bitki ve ağacın bölgemizin muhtelif caddelerine dikimleri gerçekleşmiştir. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları içerisinde yaklaşık bin 120 ton evsel atık çöp toplama aracımız ile toplanmış ve Büyükşehir katı atık düzenli depolama alanına bertaraf edilmek üzere gönderilmiştir. Son kaynak tedarik tarifesi ile ilgili sanayicilerimize bilgilendirme yazısı yazılmıştır. 2018 Ocak-Mayıs döneminde bölgemiz sınırları içerisinde itfaiye uygunluk belgesi başvurusunda bulunan firmalardan gerekli şartları yerine getiren 8 firmaya itfaiye uygunluk belgesi düzenlenmiştir.”

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum