TBMM bu hafta yoğun olacak

tbmmde-18-kanun-tasarisi-kabul-edildi_df2ec9b.jpg

TBMM Genel Kurulunda bu hafta, geçen hafta görüşülmesine başlanılan İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı’nın müzakerelerine 10. madde üzerinden devam edilecek.

İş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü yeniden düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı’na göre, işçinin tazminat ve ücret, işverenin de alacak ve tazminat davaları açmadan önce arabulucuya başvurması gerekecek. İşçi veya işverenin iş ilişkisi kapsamında birbirlerine hakaret etmekten, işçinin iş yerindeki mal ve malzemelere zararından doğan tazminat talepleri de dava açılmadan önce arabulucuya götürülecek. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığı anlaşılırsa dava reddedilecek.

İş mahkemeleri, HSK’nın olumlu görüşü alınarak, tek hakimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde kurulacak.

İş sözleşmesi feshedilen işçi, sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiasıyla, bir ay içinde işe iade talebiyle arabulucuya başvuracak. Başvurudan sonuç alınamaması halinde iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilecek. Taraflar anlaşırsa uyuşmazlık iş mahkemesi yerine özel hakeme de götürülebilecek.

Yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve iş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat için zamanaşımı süresi 5 yıl olacak.

Nüfus Hizmetleri Kanununda değişiklik

Genel Kurulda, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı’nın yasalaşmasının ardından, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ele alınacak.

Tasarıyla, il ve ilçe müftüleri de evlendirme memurları arasına ekleniyor.

Uluslararası Koruma ve Yabancılar Kanunu kapsamındaki yabancılara kimlik numarası vermeye ve yabancılar kütüğüne kaydetmeye İçişleri Bakanlığı yetkili olacak. Elektronik ortamda tutulan aile kütüklerinde kişiye ait tek bir kayıt tutulacak.

Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi ve kimlik kartı örneğine erişebilen kurum ve tüzel kişiler, bu belgeleri sistemden temin edecek.

Türk vatandaşlığını kaybedenler, milli güvenlik bakımından engel teşkil edecek hali bulunmaması halinde ülkede ikamet etme şartı aranmaksızın yeniden vatandaşlığa alınabilecek. Türk vatandaşlığını kazanma talebinde bulunan bir yabancı başvuru için aranan ikamet süresi içinde toplam 12 ayı geçmemek üzere Türkiye dışında bulunabilecek. Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması şartları arasına, genel ahlak bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması da ekleniyor.

“Torba tasarı” komisyonda görüşülüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu; istihdam, yatırım, üretim ve finansmanı teşvik etmeye dönük düzenlemeler ile vergi kanunlarına ilişkin düzenlemeleri içeren ve vergi mükelleflerine yeni kolaylıklar sağlayan “torba tasarıyı” görüşmeye devam edecek.

TBMM KİT Komisyonu denetimlerine başlayacak. Komisyon bünyesinde oluşturulan alt komisyonlar, 11 Ekim Çarşamba günü Devlet Malzeme Ofisi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü yetkilileri ile ayrı ayrı toplantı yapacak. Alt komisyonlar, 12 Ekim Perşembe günü de Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Atatürk Orman Çiftliği yetkilileri ile ayrı ayrı toplantı düzenleyecek.

AA

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum