Mülteciler Derneği’nden İstanbul’da kaydı olmayan Suriyeliler için uyarı

1563805350472-s-06835-cc-9-a-037-b-42-c-931-c-9-eb-565177487-bb-17159-a.jpg

Mülteciler Derneği, İstanbul Valiliği’nin geçici koruma kapsamında olmakla birlikte, İstanbul ilinde kaydı olmayan Suriye uyruklu yabancılara, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre vermesinin ardından bir uyarı yayınladı.

Uyarıda, Türkiye’deki Suriyelilerin kayıtlı oldukları ile geri dönmek için de Göç İdaresi’nden ‘yol izin belgesi’ alması gerektiği belirtilerek, 6203 Sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği’nin 33. Maddesi hatırlatıldı. 33. Madde şöyle:

(1) Geçici koruma amacıyla ülkemize gelen yabancılar, kanunlara ve idari gerekliliklere uymakla yükümlü olup, aksine hareket edenler hakkında gerekli adli işlemler ile idari yaptırımlar genel hükümlere göre yerine getirilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılar;
a) Genel Müdürlük tarafından belirlenen ilde, geçici barınma merkezinde veya belirli bir yerde ikamet etmekle,
b) Valilikler tarafından belirlenen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmakla,
c) Çalışma durumuna ait güncel bilgileri otuz gün içinde bildirmekle, ç) Gelir ve taşınmazlarını otuz gün içinde bildirmekle,
d) Adres, medeni hâl ve ailelerindeki doğum ve ölüm gibi kimlik bilgisi değişikliklerinin yirmi iş günü içinde bildirmekle,
e) Diğer kişisel verilerini yetkili makamlara vermekle,
f) Kendilerine sağlanan hizmet, yardım ve diğer imkânlardan haksız olarak yararlandığının tespit edilmesi hâlinde, bedellerini geri ödemekle,
g) Genel Müdürlük veya valilik tarafından yerine getirilmesi istenilen diğer hususlara uymakla, yükümlüdür.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum