Muhalif sese ‘teknik’ engel

d2e72eb99e308876_636x350.jpg

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın çağrısı üzerine 5 siyasi parti içtüzükte anayasa değişikliğiyle yapılması zorunlu olan teknik değişikliklerde uzlaştı, ancak başkanlığın hazırladığı ‘teknik uyum’ taslağında, muhalefeti sınırlamaya dönük tartışmalı çok sayıda düzenleme yer alıyor. Taslağa göre, komisyondaki görüşmelerin süresini komisyon belirleyecek. Bakanlar isterlerse komisyona gelebilecek.

Komisyonda çoğunluğu olan AKP ve MHP, yasa önerilerinin görüşmelerini istediği gibi sınırlayabilecek. Taslakta yer alan düzenlemeler şöyle:

-Komisyonlara revizyon: İlk taslakta, Meclis’te halen 16 olan ihtisas komisyonlarının kaldırılarak üye sayıları ve adları anayasa ve yasalarda belirlenenler hariç olmak üzere Başkanlık Divanı’nın önerisi üzerine Genel Kurulu’nun kararıyla komisyon kurulabilmesi, kaldırılabilmesi ve adlarının değiştirilebilmesi önerildi. Ancak partilere gönderilen taslakta, mevcut 18 ihtisas komisyonu aynen korundu.

-Görüşme sürelerini çoğunluk belirleyecek: Komisyonlarda yapılacak konuşmaların süreleri komisyon kararı ile belirlenecek. Bu durumda komisyonlarda çoğunluğu sağlayacak olan AKP, MHP’nin de desteğiyle milletvekillerinin konuşma sürelerini istediği gibi saptayabilecek.
Bakanlar Genel Kurul’a sınırlı gelebilecek: Bütçe yasa önerilerinin görüşüldüğü genel kurul oturumlarına yürütme temsilcisi (bakan) veya temsilcileri yürütme adına görüş bildirmek üzere katılabilecek. Yürütme temsilcileri, ayrıca savaş, seferberlik, ayaklanma gibi olağanüstü durumlarda TBMM Başkanı’nın daveti üzerine veya katılım istemlerinin TBMM Başkanı’nca uygun görülmesi üzerine bilgilendirme yapmak üzere genel kurula katılabilecek.

-Önerge sayısının sınırlanması: İlk taslakta, genel kurulda yasa önerilerinin maddeleri üzerinde milletvekillerinin vereceği önerge sayısının 7’den 2’ye düşürülmesi öngörüldü, ancak muhalefetin tepki göstereceği hesabı yapılarak bu öneriden vazgeçildi. Taslakta, yasa önerilerinin maddeleri üzerinde 10 dakikalık soru-yanıt işleminin kaldırılması önerildi.

-Uluslararası anlaşmalara komisyon formülü: Cumhurbaşkanı’nın bütçe dışında Meclis’ye yasa önerisi sunma yetkisi olmadığı için uluslar arası anlaşmaların yasalaşma süreciyle ilgili yaşanan anayasal sıkıntı, komisyon formülüyle aşılacak. Buna göre, TBMM’nin onaylamayı bir yasayla uygun bulmasına bağlı olan antlaşmalar, Cumhurbaşkanı’nca yasa önerisine dönüştürülmek üzere TBMM’ye genel gerekçesiyle sunulacak. Komisyon tarafından yasa önerisine dünüştürülerek TBMM Başkanlığı’na sunulacak.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum