Devamsızlık yapan öğrencilerin oranı yüzde 50’yi aştı

1598702168394-dfgdfgdf.jpg

Türkiye’de, devamsızlık yapan öğrencilerin oranı yüzde 51,6’ya ulaştı. İmam hatip ve meslek liseleri en fazla devamsızlık yapılan okullar olurken ortaokulda her 100 öğrenciden 10’u, 20 gün ve üzeri devamsızlık yaptı. Türk Eğitim Derneği’ne bağlı TEDMEM’in raporunda devamsızlığın en büyük nedeni olarak çocuk işçiliğe işaret edildi.

MEB’in verilerine göre, devamsız öğrencilerin oranı beklenilen üzerinde gerçekleşirken öğrenciler çeşitli nedenlerle okula devam edemedi. 2018-2019 eğitim öğretim yılına ilişkin örgün öğretim istatistiklerine göre, ilkokul kademesinde 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranları yüzde 5,7, ortaokul kademesinde ise yüzde 9,7 oldu.

Son açıklanan veriler ile ilkokulda her 100 öğrenciden altısının, ortaokulda ise her 100 öğrenciden 10’unun yıl içinde en az 20 gün okula gitmediğini ortaya konuldu. Türk Eğitim Derneği’ne bağlı TEDMEM’in, “Eğitim Değerlendirme” isimli raporuna da konu edilen devamsızlık oranlarına ilişkin “Devamsızlık nedenlerinin en başında çocuk işçiliği gelmektedir” denildi.

MEB’in verilerine göre, Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerinde yüzde 23,9 olan 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilerin oranı, meslek liselerinde yüzde 39,2, imam hatip liselerinde ise yüzde 27,6 olarak gerçekleşti.

Beş çocuktan biri çalışıyor

Raporda, TÜİK’in 15-17 yaş grubundaki her beş çocuktan birinin işgücüne katıldığı yönündeki verileri anımsatılarak, “Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı’nda ortaöğretime erişim ve tamamlama sorununa yönelik, ‘Kız çocukları ile özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere tüm öğrencilerin ortaöğretime katılımlarının artırılmasına, devamsızlık ve sınıf tekrarlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır’ stratejisi benimsenmiştir. Ancak bu stratejiye yönelik hangi faaliyetlerin yürütüleceği belirtilmemiştir” ifadeleri kullanıldı.

“Sosyoekonomik bir sorun”

Eğitim Sen Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan, yüksek devamsızlık oranlarını değerlendirdi. Devamsızlık sorununun sosyal bir sorun olduğunu ve sosyoekonomik koşullardan bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirten Bozdoğan, şunları söyledi:

“Çocuk işçiliğinin yaygınlaşması devamsızlık ve sonrasında okul terkinin en önemli nedenidir. Çocukların işgücüne katılım oranının artması ve bunun resmi bir politika olarak MEB tarafından desteklenmesi çocuk işçiliğini yaygınlaştırmaktadır. Eğitim aracılığıyla gelecek oluşturma beklentisinden uzaklaşmak ile devamsızlığın artması arasında doğrudan bir ilişki olduğunun görülmesi gerekmektedir.”

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum