CHP’den öğrenciler için af teklifi

1575201776184-ogrenci.jpg

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzalı “Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

TEKLİFİN GEREKÇESİ

Tarafsız Ajans’tan Mehtap Gökdemir’in haberine göre teklifin gerekçesinde son yıllarda ülkede yaşanan ekonomik sorunların çocukların eğitim öğretim hayatına da yansıdığı belirtilerek, “Ekonomik güçlükler, disiplin sorunları gibi nedenlerle binlerce çocuğumuz eğitim-öğretim hayatını yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. Kanun teklifi ile yükseköğretim düzeyinde eğitim-öğretim ortamından kopan çocuklarımızın yeniden okullarına dönmeleri hedeflenmiştir” denildi.

ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER NASIL YARARLANACAK?

Teklifin getirdiği düzenlemeler şöyle:

“Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla Kanunda belirtilen esaslara göre 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.”

ASKERLİK ZAMANI GELMİŞ OLANLARIN ASKERLİKLERİ TECİL EDİLMİŞ SAYILACAK

Müracaat edenlerden askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılacak. Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu düzenlemede belirtilen haklardan yararlandırılacak.

EŞDEĞER DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YAPABİLECEK

Bu düzenlemedeki hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği diploma programının taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilecek.

Bu düzenlemeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilecek.

Bu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkili olacak.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum