“AKP döneminde yaşanan ağır hukuk sorunlarının toplumsal güveni hayli sarstı”

1557895998199-233223322.jpg

Karar yazarı Taha Akyol, “AKP döneminde yaşanan ağır hukuk sorunlarının toplumsal güveni hayli sarstığı da bir gerçektir” dedi. Akyol, “Birçok samimi din âlimi ‘dinin ahlaki içeriğinin boşaldığından’ yakınıyor” görüşünü dile getirdi.

Akyol “Dindarlık ve hukuk” başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümünde şunları kaydetti: 

Dindar insanda Allah korkusunun bulunacağı, haksızlıktan, yolsuzluktan, kul hakkından sakınacağı, ahlaklı ve dürüst hareket edeceği şeklinde toplumumuzda yaygın bir inanış vardı. 

Her Cuma hutbesinde Allah’ın müminlere “adalet ve ihsan”la (iyilik) davranmayı emrettiği bin dört yüz yıldır belirtilmektedir. Peygamberimizden ve başta Hz. Ömer olmak üzere âdil halife ve hükümdarlardan birçok kıssalar anlatılarak toplumumuzda köklü bir adalet ve hakkaniyet kültürü oluşmuştu. Tarihte birçok zulmü ulemanın önlediği, en azından direnenler, İmam-ı Azam gibi hapishanede işkencelere göğüs gerenler olduğu bilinmektedir. 

Fakat bu, tarihî madalyonun bir tarafı olduğu gibi, AK Parti döneminde yaşanan ağır hukuk sorunlarının bu toplumsal güveni hayli sarstığı da bir gerçektir. Nitekim birçok samimi din âlimi “dinin ahlaki içeriğinin boşaldığından” yakınıyor. 

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum