Türkiye altın rezervleri Nisan’da aylık 1.4 ton azaldı

100281353-gold_bars_piles_gettyP.530x298.jpg

TCBM’nin açıkladığı veriye göre, Türkiye’de mevduat ve swapları içeren resmi altın rezervleri, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1 düşüş sergiledi ve 25.1 milyar dolara geriledi.

Türkiye’nin altın rezervleri, Nisan ayında aylık yüzde 0.3 (1.4 ton) düşerken yıllık yüzde 36.2 artış gösterdi ve 541.3 ton seviyesine geldi.

TCMB tarafından, Nisan 2018 dönemine ilişkin “Uluslararası Rezervler ve döviz Likiditesi” verileri yayımlandı.

Buna göre, TCMB’nin resmi rezerv varlıkları, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,5 artışla 112 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları yüzde 2,3 artarak 85,3 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1 azalarak 25,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,3 azalarak 11 milyar dolara indi.

Bu tutarın 6,8 milyar doları anapara, 4,2 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1,2 milyar doları bir ay, 0,8 milyar doları 2-3 ay ve 9 milyar doları 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri,1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,6 azalarak 65 milyar dolar oldu.

Yorumlar

yorum