TCMB’nin resmi rezerv varlıkları azaldı

rezerv-tcmb.jpg

TCMB, resmi rezerv varlıklarının Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 azalarak 105,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

TCMB tarafından, Mart 2017 dönemine ilişkin “Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi” verileri yayımlandı.

Buna göre, TCMBnin resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 1,7 azalarak 105,7 milyar dolara indi. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, Döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 2,6 azalışla 87,1 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 2,7 artarak 17,1 milyar dolar oldu.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş Döviz yükümlülükleri (Döviz kredileri, menkul kıymetler, kredi mektuplu Döviz tevdiat hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 15,6 artarak 12 milyar dolar oldu. Bu tutarın 8 milyar doları anapara, 4 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1,3 milyar doları bir ay, 1 milyar doları 2-3 ay ve 9,7 milyar doları 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı Döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (kalan vadesi bir yıldan uzun KMDTH, bankacılık sektörünün Döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 3,3 artarak 58,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yorumlar

yorum