Sermaye piyasalarına yönelik tevkifat düzenlemesi yapıldı

images-10-7.jpg

Sermaye piyasası araçlarının hak sahibi ismine açılmadan toplu olarak tutulduğu ve izlendiği yabancı merkezi saklama kuruluşu ve genel saklama yetkisi bulunan yatırım kuruluşları nezdinde açılan hesaplar için tevkifat ve bildirim şartı aranmayacak.

Gelir İdaresi Başkanlığının Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle sermaye piyasası araçlarının hak sahibi ismine açılmadan toplu olarak tutulduğu ve izlendiği yabancı merkezi saklama kuruluşu ve genel saklama yetkisi bulunan yatırım kuruluşları nezdinde açılan hesapların tevkifat ve bildirim sorumlulukları düzenlendi.

Halen yabancı merkezi saklama kuruluşu bünyesinde açılan hesaplarda sermaye piyasası araçlarının hak sahibi ismine açılmadan toplu olarak tutulması ve bu hesaplarda toplu izlenen sermaye piyasası araçlarına “yabancı kurumlar” ile “yabancı fonlar” sahip olabiliyor. Bu nedenle yabancı merkezi saklama kuruluşları ve genel saklama yetkisi bulunan yatırım kuruluşlarının yabancı merkezi saklama kuruluşları için belirlenmiş esaslara göre verdikleri saklama hizmetleri nedeniyle Gelir Vergisi Kanunu nedeniyle tevkifat ve bildirim sorumlulukları bulunmayacak.

Alış bedelinin tespiti

Açılan toplu hesaplarda izlenen sermaye piyasası araçlarının müşterinin talimatına istinaden hesap dışındaki hak sahibi bazında tutulan başka bir hesaba virman yapılması durumunda, menkul kıymet alıcısı müşterinin yazılı olarak bildirdiği fiyat, söz konusu menkul kıymetlerin alış bedeli kabul edilecek. Söz konusu bedel, menkul kıymetin virman veya satışının gerçekleştiği günden önceki günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının yüzde 10 altında ya da üzerinde oluşabilecek ancak bildirilen bedelin yüzde 10’luk marjı aşması veya müşterilerin herhangi bir fiyat bildirmediği durumlarda söz konusu menkul kıymetin başka bir hesaba virmanının gerçekleştiği günden önceki günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı esas alınacak.

Ağırlıklı ortalama fiyat bilgisinin tespitinde virman gününden bir önceki günde devlet tahvili ve hazine bonoları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca açıklanan fiyatlar dikkate alınacak.

Yorumlar

yorum