Merkez Bankası rezervleri eriyor!

72786_814x458-2.jpg

Merkez Bankası’nın rezervleri Mart’ta bir önceki aya göre yüzde 3.8 azalarak 96.3 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası’nın “Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi” verilerine göre, bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4.8 azalarak 74 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 0.7 azalarak 20.8 milyar dolara geriledi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH, yurt içi bankalarla yapılan depo işlemleri, yurt içi ve yurt dışı bankalarla yapılan finansal türev işlemlerinden doğan alacak ve yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 70 arttı ve 25.2 milyar dolar oldu.

Bu tutarın 12.1 milyar doları döviz kredileri, 7.4 milyar doları anaparadan oluştu. Merkez Bankası’nın finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net yükümlülükler, 13.1 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 9.6 milyar doları 0-1 ay, 3.5 milyar doları 4-12 ay vadeli oldu.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 2.0 azalarak 31.2 milyar dolar oldu.

Yorumlar

yorum