Faizsiz bankacılıkta imam dönemi

raw_aldatildim-diyen-imam-fetoden-beraat-etti_377847989.jpg

Resmi Gazete’nin 14 Eylül tarihli sayısında yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tebliğine göre, faizsiz bankacılıkta kurulacak danışma komitelerinde ilahiyatçılar da görev alacak.

“Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin” tebliğ ile müşterilerine finansman sağlayan kalkınma ve yatırım bankalarının, faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun şekilde faaliyet göstermek üzere oluşturacakları yapı ve süreçlere ilişkin usul ve esasların düzenleneceği belirtilirken, katılım bankalarında aralarında ilahiyatçı üyelerin de yer aldığı “Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi” kurulması kararı yer alıyor.

Danışma Komitesi’nin üyelerinin ve görevlendirme şartlarının anlatıldığı maddede, üyeler arasında ilahiyatçıların yer alacağı şu ifadelerle belirtildi:

“Danışma komitesi üyelerinin asgari üçte ikisinin, İlahiyat veya dengi alanlarda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş veya faizsiz finans alanında yüksek lisans ya da doktora derecesine sahip olmanın yanı sıra, faizsiz finans alanında en az üç yıl mesleki deneyime sahip olması zorunludur. Kurul, gerekli görmesi halinde üyelerin tamamı için bu şartları aramaya yetkilidir.”

Faizsiz finans standartları incelenecek

Faizsiz bankacılık ilke ve standartları ile bunların uygulanması hakkında bankaya özgü kararlar alıp bunları Danışma Kurulu’na sunacak olan komitenin asli görevi, banka içi düzenlemeleri faizsiz finans ilke ve standartlarına uyum çerçevesinde inceleyerek, bankanın ürün ve hizmetlerine ilişkin standart sözleşmeleri ile eklerini faizsiz bankacılık ilke ve standartları açısından değerlendirip onaylamak olarak açıklandı.

Uyuşmazlıkları çözecek

Banka ile müşterisi arasındaki uyuşmazlık halinde, müşterinin yazılı talebi ile Danışma Komitesi gündemine alınabilecek. Yazılı talebin tarihini izleyen 30 gün içinde başvuru karara bağlanacak. Müşteri, Danışma Komitesi’nin aldığı kararı 15 gün içinde Türkiye Katılım Bankaları Birliği bünyesinde kurulacak olan Danışma Kurulu’na değerlendirilmesi için götürebilecek. Bankalar bu değişikliğe altı ay içinde uyum sağlamak zorunda olacak.

Yorumlar

yorum