TMSF’den Dumankaya açıklaması

tmsf-den-flas-karar-satisa-cikardi-1493643456.jpg

TMSF, Dumankaya Holding ve bağlı şirketler ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada Dumankaya’nın 6 şirketinin tasfiye edileceği bildirildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Dumankaya Holding ve bağlı şirketler ile ilgili ilan yayınladı. İlanda, Dumankaya’nın 6 şirketinin tasfiye edilmesinin uygun bulunduğu bildirildi. Şirketlerden alacaklı olanlar ile menkul ve gayrimenkulleri üzerinde istihkak iddiasında bulunanların, yazılı alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri gerektiği bildirilirken; senet ve defter özeti ve benzeri delillerin asıl veya tasdikli suretlerini tevdi etmeleri gerekli olduğu açıklandı. Söz konusu şirkete borçlu olanların kendilerini ve borçlarını bildirmeleri ve hazırlanacak sıra cetvelinin tebliğini esas adreslerini bildirmeleri ve tebliğ masrafını vermeleri gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda; söz konusu şirket mallarının her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların; o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları şirket yönetim kurulu emrine tevdi etmeleri, etmezlerse rüçhan haklarından mahrum kalacakları öğrenildi. Hususları yerine getirmeyen ilgililer hakkında şirket kayıtlarında yer alan bilgiler kapsamında işlem işlem tesis edileceği ve hususları da dikkate alınarak ilandan itibaren bir ay içinde yapılacak bildirimlerin tebligat adresine yapılması ilan edildi.

TMSF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı’nın 27.02.2018 tarih 4551 sayılı yazısında; Fon Kurulu’nun 23.02.2018 tarih ve 2018/105 sayılı kararı ile 6758 sayılı Kanunun 19’uncu maddesi; 6758 sayılı Kanunun 19’ncu Maddesinin Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar, 6578 sayılı Kanunun 20/1 maddesi ile 5411 sayılı Kanunun 134/9 maddesi ve bu fıkraya istinaden çıkarılan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Kontrolündeki Şirketlerin Tasfiyesine Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca şirketin tasfiye edilmesi uygun bulunduğu bildirilmiştir.

Aşağıdaki adı yazılı Grup Şirketlerinin tasfiyesine ve sicilden terkin olunmasına dair hazırlık işlemleri ile ilan ve bilançonun hazırlanması işlemlerine yönelik olarak 6758 sayılı Kanunun 19’ncu Maddesinin Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar hükümleri gereği şirketin hazırlanacak bilançosu esas olmak üzere;

Şirketlerden alacaklı olanlar ile menkul ve gayrimenkulleri üzerinde istihkak iddiasında bulunanların yazılı alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve senet, defter özeti ve benzeri delillerin asıl veya tasdikli suretlerini tevdi etmeleri,

Şirkete borçlu olanların kendilerini ve borçlarını bildirmeleri;

Hazırlanacak sıra cetvelinin tebliğini esas adreslerini bildirmeleri ve tebliğ masrafını vermeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda;

Şirket mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların; o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları şirket yönetim kurulu emrine tevdi etmeleri, etmezlerse rüçhan haklarından mahrum kalacakları,

Yukarıdaki hususları yerine getirmeyen ilgililer hakkında şirket kayıtlarında yer alan bilgiler kapsamında işlem işlem tesis edileceği;

Hususları da dikkate alınarak ilandan itibaren bir ay içinde yapılacak bildirimlerin aşağıda yer alan tebligat adresine yapılması ilan edilir.

Şirket Ünvanları:

Dumankaya Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş.

Dumankaya Holding A.Ş.

Dumankaya Kentsel Dönüşüm Proje Geliştirme A.Ş.

Dumankaya ve Mazaya İnşaat A.Ş.

Shov Oto Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Dumankaya Teknoloji A.Ş.

Tebligat Adresi : Ankara Yolu Pendik Kavşağı Dumankaya İş Mrk. Kat:3 Pendik/İstanbul”.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum