Kısa vadeli dış borç stoku Eylül sonunda 121,3 milyar dolar oldu

turkiye-nin-net-dis-borc-stoku-303-2-milyar-11000690_6901_amp.jpg

Eylül sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2018 yıl sonuna göre % 6,0 oranında artışla 121,3 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2019 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 0,4 oranında azalarak 56,9 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 12,8 oranında artarak 58,0 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yıl sonuna göre % 14,2 oranında azalarak 9,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin Döviz tevdiat hesabı % 8,6 oranında artarak 20,6 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da % 1,5 oranında artışla 13,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre % 3,6 oranında azalışla 13,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 yıl sonuna göre % 4,1 oranında artarak 41,5 milyar dolar oldu.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 22,5 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu % 7,4 oranında artarak 92,4 milyar dolar oldu

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre % 5,5 oranında azalarak 45,8 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar % 14,4 oranında artarak 74,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonunda 99 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları % 12,1 oranında azalışla 2019 Eylül sonu itibarıyla 87 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 557 milyon dolar oldu.

2019 Eylül sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu % 50,9’u ABD doları, % 30,4’ü Euro, % 13,0’ı TL ve % 5,7’si diğer döviz cinslerinden oldu.

2019 Eylül sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 172,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 18,6 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün % 18,2, Merkez Bankası’nın % 3,7,  özel sektörün ise % 78,1 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

Kaynak

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum