Hazine, 2020 yılında 299.6 milyar lira iç borçlanma öngörüyor

1548588885556-hazine-borc.jpg

Hazine, 2020 yılında yapacağı 352.1 milyar liralık borç servisine karşılık, 9.6 milyar dolarlık dış borçlanma, 299.6 milyar liralık da iç borçlanma öngörüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı‘nın açıkladığı ‘2020 Yılı Hazine Finansman Programı‘na göre, 2020 yılında, 222.6 milyar lira anapara ve 129.4 milyar lira faiz olmak üzere toplam 352.1 milyar lira tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi, borç servisinin 287 milyar lirasının iç borç; 65.1 milyar lirasının ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülüyor.

Programa göre, iç borç servisinin 229.5 milyar liralık kısmının piyasaya yapılacak ödemelerden, 57.5 milyar liralık kısmının ise kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların ödemelerinden oluşacağı tahmin ediliyor.

Programda, “2020 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 9 milyar ABD Doları tutarı karşılığında finansman sağlanması öngörülmektedir. Söz konusu tutara ek olarak, dış finansman kuruluşlarından sağlanacak program kredileri ile toplam 9.6 milyar oları tutarında dış finansman elde edilmesi hedefleniyor. Bu öngörüler doğrultusunda, 2020 yılında 299.6 milyar lira tutarında iç borçlanma yapılması öngörülmektedir” denildi.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum