Bireysel Emeklilik Sistemi’nde kritik değişiklik

290520191001117921162.jpg

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) nakden ödenen devlet katkılarının en az yüzde 10’unun Borsa’da değerlendirilmesinin önü açıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan “Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet katkısı hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelik” ile, BES’e devlet katkılarının “BİST 100 endeksinde veya Borsa İstanbul AŞ tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan hisse senetlerinde” değerlendirilmesine ilişkin hüküm yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelik değişikliğinde şöyle denildi:

“Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ‘otuzu’ ibaresi ‘yirmisi’ şeklinde değiştirilmiş, (b) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya ‘değerlendirilir.’ ibaresinden önce gelmek üzere; ‘c) Asgari yüzde onu, BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda’ ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan ‘ve (3) numaralı alt bentlerinin’ ibaresi ‘numaralı alt bendi ve (c) bendinin’ şeklinde değiştirilmiştir.”

Yönetmelikte yapılan bu değişiklik ile, BES’de nakden ödenen devlet katkılarının en az yüzde 10’unun bahsedilen kalemlerde değerlendirilmesinin önü açıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu da (SPK), Salı günü “Emeklilik Yatırım Fonları”nda, para piyasası fonlarının portföyünün asgari yüzde 25’inin devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) yatırıma yönlendirilmesini kararlaştırmıştı.

SPK’nın Salı günü yaptığı değişiklik ile;

“Standart fonların portföyünün asgari yüzde 10’unun BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda,

“Para piyasası fonlarının portföyünün asgari yüzde 25’inin devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilmesi gerektiği düzenlendi.

“Ayrıca, mevcut fonların yeni portföy sınırlamalarına uyum sağlaması için 31.07.2019 tarihine kadar geçiş süreci tanındı.”

Kaynak:DHA

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum