Allianz Grubu, kömür projelerini sigortalamayı bırakacak

Allianz.jpg

Allianz Grubu, Paris İklim Anlaşması’nın ’2 derece’ hedefini ve düşük karbon ekonomisine geçişi desteklemek amacıyla düzenlediği iklim koruma paketini açıkladı. Grup, mal ve kaza sigortası kapsamında kömürle ilişkili risklere teminat sağlamayı kademeli olarak azaltacak ve 2040 yılı itibarıyla tamamen sonlandıracak.

Allianz Grubu, Paris İklim Anlaşması’nın ’2 derece’ hedefini ve düşük karbon ekonomisine geçişi etkin şekilde desteklediğini, düzenlediği iklim koruma paketiyle bir kez daha gösterdi. İklim stratejisinin kapsamını bu amaç doğrultusunda önemli ölçüde genişleten Grup, mal ve kaza sigortası kapsamında kömürle ilişkili risklere teminat sağlamayı 2040 yılı itibarıyla sonlandırmış olmayı hedefliyor. Şirket ayrıca, Paris İklim Anlaşması’nın ’2 derece’ hedefini Allianz Grubu’nun iş yapış biçimine ve tüm faaliyetlerine kalıcı olarak entegre etme amacıyla, kâr amacı gütmeyen Bilim Temelli Hedefler Girişimi (Science Based Targets – SBTi) ile iş birliği yapacak. SBTi’nin çatısı altındaki bilim, sivil toplum ve ekonomi alanından ortaklarıyla temel yöntemler geliştirerek hedefler belirleyecek.

Grup, primlerden elde ettiği gelirlerle yaptığı, yoğun karbonlu sektörlerdeki alınıp satılabilen yatırımlarını da ’iklim dostu’ hale getirecek. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Grubun CEO’su Oliver Baete,”İklim değişikliği çok büyük ekonomik ve toplumsal riskler doğuruyor. Daha şimdiden milyonlarca insana zarar veriyor. Dünyanın önde gelen sigorta şirketlerinden biri ve bir yatırımcı olarak, iklim dostu bir ekonomiye geçişi teşvik etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamada; sera gazı emisyonlarını önümüzdeki 10 yıl içerisinde ’2 derece’ hedefine uyumlu hale getirmeyen şirketler, Allianz Grubu portföyünden kademeli olarak çıkartılacak. Bu, şirketin halihazırda uyguladığı ESG puanlama yaklaşımına benzer bir şekilde, şirketlerden uzun vadeli iklim koruma hedefleri konusunda taleplerde bulunularak yapılacak.

Allianz Grubu yatırımlardan ve ESG’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Günther Thallinger, “Uzun vadeli bir yatırımcı olarak, değişimi, müşterilerimizle birlikte ‘iklim dostu’ bir ekonomi doğrultusunda şekillendirmek istiyoruz. Böylece, yeni teknolojilere yatırım fırsatlarımızı da stratejik olarak geliştireceğiz. Yaklaşımımızın uzun vadede portföyümüzün risk/getiri profilini daha da geliştireceğine ve bir yatırımcı olarak konumumuzu daha da güçlendireceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, şirketin finansman sağladığı karbon salınımcıları tarafından kullanılan kömür payı için alt sınır, yüzde 30’luk mevcut değerinden yüzde 5’lik oranlarda kademeli olarak azaltılarak 2040 yılına kadar sıfırlanacak. Bu alt sınır, madencilik şirketleri tarafından kömür çıkartılarak elde edilen geliri veya enerji şirketleri tarafından kömür kullanılarak üretilen enerji yüzdesini ifade ediyor. Bir sonraki ayarlama önümüzdeki beş yıl içinde gerçekleştirilecek. Allianz Grubu, ’2 derece’ hedefini, büyük oranda kömürle çalışan enerji santralleri inşa ederek riske atan enerji şirketlerine bundan sonra yatırım yapmayacak. Şirket ayrıca, gerek faaliyette olan, gerekse inşası planlanan, yalnızca kömürle çalışan enerji santralleri veya kömür madenlerine de bundan sonra elementer sigorta hizmeti vermeyecek. Birden fazla kaynaktan elektrik üreten şirketler sigortalı olmaya devam edecek ve her biri tanımlanmış ESG kriterlerine göre değerlendirilecek. Bununla birlikte Grup, sigortacılık sektöründe kömür risklerini 2040 yılına kadar kademeli olarak ve tamamen ortadan kaldırma hedefini benimseyecek.

Allianz Grubu’nun küresel endüstriyel sigorta şirketi Allianz Global Corporate and Specialty’nin CEO’su Chris Fischer Hirs de konu hakkında, “Müşterilerimizi kısa vadeli etkiler ve uzun vadeli stratejik değişiklikler hakkında etkin şekilde bilgilendireceğiz. Düşük karbon ekonomisine geçişte ortak bir yol oluşturacak uygun çözümler bulmak için birlikte çalışacağız” dedi.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum