Alkollü içkilere ilişkin hizmet ve tesis kurma bedelleri düzenlendi

5c1f3d86ae784934380c7e0b.jpg

Tarım ve Orman Bakanlığınca, alkollü içkilerde tesis kurma, üretim ve proje tadilat izni bedelleri yeniden belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, yönetmelikteki Kurul tanımı “Tarım ve Orman Bakanlığı” olarak değiştirildi.

Yönetmeliğe göre tamamlanmış başvurular, ilgili mevzuat, toplum sağlığı gerekleri, işin rasyonel ölçütleri, ürün ve piyasaya sunum kalitesi ve diğer ticari değerlendirmeler gözetilerek, en geç üç ay içinde Kurumca değerlendirilerek karara bağlanacak.

Tesis kurma izni maktu bedeli bira için en az 7 bin 500 liradan 8 bin 915 liraya, şarap ve aromatize şarap için yıllık 20 bin litre veya daha az kapasitede en az 2 bin liradan 2 bin 378 liraya ve yıllık 20 bin litreden daha fazla kapasitede en az 5 bin liradan 5 bin 943 liraya, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 25 bin liradan 29 bin 714 liraya çıkarıldı.

Tesis kurma izin bedeli, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre başına, bira için 7,5 liradan 8,92 liraya, şarap ve aromatize şarap için 12,5 liradan 14,86 liraya, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 40,23 liradan 47,83 lira, distile alkollü içkiler için 85 liradan 101,03 liraya yükseltildi. Başvuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma izin belgesi verilirken bakiyesi tahsil edilecek.

Üretim izni maktu bedeli bira için en az 7 bin 500 liradan 8 bin 915 liraya, şarap ve aromatize şarap için yıllık 20 bin litre veya daha az kapasitede en az 2 bin liradan 2 bin 378 liraya ve yıllık 20 bin litreden daha fazla kapasitede en az 5 bin liradan 5 bin 943 liraya, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 25 bin liradan 29 bin 714 liraya çıkarıldı. Üretim izin bedeli, kendi projesine ait tesis kurma izin bedeli kadar hesaplanacak.

Proje tadilatı izin bedeli ise mevcut üretime aynı kategori içinde bir alt kategori eklenmesinde ve kapasite artırımında, yıllık bin litre üzerinden aromalı bira, yarı köpüren şarap, meyve şarabı hariç tesis kurma izin bedelinin iki katı şeklinde hesaplanıp izin verilmeden önce tahsil edilecek.

İzin bedelleri, firmalara tebliğ tarihinden itibaren 45 gün içinde Kurum hesabına yatırılacak. Bedeli süresi içinde yatırmayan firmaların izinleri iptal edilmiş sayılacak.

Bedeller, her yıl Vergi Usul Kanunu’na göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranı ile güncellenecek.

Alkollü içkilerin hizmet bedelleri

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamındaki hizmet bedellerinde de düzenlemeye gidildi.

Buna göre, hizmet bedeli ilgili madde uyarınca düzenlenen aylık satış raporuna göre beher bin litre başına bira için 7,43 liradan 8,84 liraya, şarap, köpüren şarap ve aromatize şarap için 12,38 liradan 14,72 liraya, aromalı bira, yarı köpüren şarap, meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 44,58 liradan 52,99 liraya, distile alkollü içkiler için 79,61 liradan 94,62 liraya çıkarıldı.

Yönetmelikler, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum