Eğitim stratejisinin çıkış noktası imam hatipler

1558681443747-20170622-2-24376598-23400101-high.jpg

BirGün’den Mustafa Mert Bildircin‘in haberine göre imam hatip okullarındaki ders saatinin ve türlerinin azaltılması ile program çeşitliliğinin korunarak esnek ve modüler hale getirilmesi düşüncesinin tüm lise türlerinde uygulanması kararlaştırıldı. Yeni sistemde öte yandan, din dersi tüm okul türleri için zorunlu hale getirilerek Tasavvuf Edebiyatı, Kuran-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler derslerini tüm öğrencilerin seçebilmesinin de yolu açıldı.

Çıkış noktası imam hatipler

“MEB 2019-2023 Strateji Belgesi”ne göre, ilk olarak imam hatiplerde yapılması planlanan ancak sistem değişikliği ile tüm lise türlerine yayılan diğer strateji planları şunlar oldu:

Meslek dersleri ile akademik derslerin oranları farklı alanlarda üniversite okuyacak öğrencilere göre planlanacaktır.

Yabancı dil öğretmenlerinin mesleki becerilerinin geliştirilmesine yönelik mesleki gelişim programları düzenlenecektir.

Yükseköğretim kurumlarıyla yapılacak iş birlikleriyle imam hatip okullarındaki çocuklarımızın bilimsel ve entelektüel gelişimlerini desteklemek için bilim, kültür ve sanat alanlarındaki akademisyenler tarafından etkinlikler düzenlenecektir.

İstihdam fazlası itirafı

MEB’in 2019-2023 Strateji Belgesi, yeni sistemin beraberinde getirdiği riskleri de gözler önüne serdi. Belgede, imam hatipler için düşünülen “esnek ve modüler” programların uygulanabileceği dersliklerin yetersiz olduğu kaydedilerek “Planlanan çalışmalar neticesinde bazı öğretmenler istihdam fazlası durumuna gelebilir” uyarısında bulunuldu. Yeni sistemde, “Mesleki gelişim programları” olarak tarif edilen çalışmaların uygulanmasında karşılaşılabilecek güçlükler ise “Yükseköğretim kurumlarının etkinliklerinin ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde olmaması. Bilimsel etkinliklere katılım için maliyetlerin yüksek olması” şeklinde sıralandı.

“AKP projesi”

Yeni lise modelini, “AKP projesi” olarak nitelendiren Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ortaöğretim kurumları, AKP ve MEB tarafından politik iktidar alanı olarak görülmektedir. MEB okullaşma politikasını meslek liselileştirme ve imam hatipleştirme üzerine kurmaktadır. Ortaöğretimin temel işlevlerinden birinin yükseköğretime öğrencileri hazırlamak olduğu düşünüldüğünde, zaman içerisinde Anadolu liseleri ile imam hatiplerin birbirine yakınlaşması öğrencilerin imam hatip okullarına yönlendirilmesini kolaylaştıracaktır. Yeni model aynı zamanda imam hatipleştirme projesidir ve Siyasal İslam’ın küresel piyasalarla, patronlarla ortaklığının devamının deklarasyonudur.”

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum