Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde “Basın Özgürlüğü Konferansı”yapıldı

basin.jpg

KKTC’de gerçekleşen Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından “Basın Özgürlüğü Konferansı” düzenlendi.

Konferans YDÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe Keçeci, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Pelin Agocuk, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze, Film Yapımı ve Yayıncılık Bölüm Başkanı Yrd. Dr. İzlem Kanlı, İletişim Fakültesi ve diğer fakültelerden Öğretim Elemanları, medya sektöründen konuklar ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

BM tarafından, 20 Aralık 1993 tarihinde, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin, “Herkes düşünce ve ifade özgürlüğüne sahiptir; bu hak, hiçbir müdahale olmaksızın düşünce sahibi olma özgürlüğünü, bilgi ve kanaatleri herhangi bir iletişim aracıyla ve sınır tanımaksızın araştırma, elde etme ve yayma hakkını içerir” düzenlemesini içeren 19. maddesine atıfta bulunarak; deklarasyonun yayım günü olan 3 Mayıs, “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” olarak ilan edilmişti denildi.

“Özgür basın tüm coğrafyalarda kilit öneme sahip olmuştur”

Konferans Moderatörü Doç. Dr. Kasap, gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, dünden bugüne, basın özgürlüğünün önemine işaret ederek; “gerek coğrafyamızda (KKTC), gerekse tüm dünyada, basının tüm tarihsel süreçte ve günümüzde, kilit bir önemi olmuştur. Basın doğru haber verme hak ve görevine sahipken aynı zamanda, bağımsızlık ve tarafsızlık noktasında da, sorumluluk üstlenmelidir” ifadelerini kullandı.

“Özgür basın demokrasinin temeli”

Medya Etik Kurulu Başkanı Dr. Azgın, demokrasilerin tam anlamıyla yerleşmediği ve ifade özgürlüğünün sınırlı olduğu dünya coğrafyalarında; basın özgürlüğünün zaten söz konusu olmayacağını ve tarihsel süreçte, pek çok gazetecinin bu çerçevede yaşamlarını yitirdiğini ifade ederek; gazetecileri ve özgürlük ülkülerini andı.

“Milli tarih boyunca basın aktif rol üstlendi”

Deneyimli Gazeteci Cemal, özgür basının önemini vurgularken; Kıbrıs’ta, Kıbrıs Türk Toplumu tarafından yoğun özgürlük mücadeleleri verilen milli mücadele yıllarından örnekler verdi; Kıbrıs Türk Basını’nın, tarihsel süreçten günümüze değin üstlendiği görev ve sorumlulukların öneminin altını çizdi.

“Basın özgürlüğü’ simülatif yapıda farklı amaçlar uğruna kullanılmamalı”

Dolunay, Basın Özgürlüğü’nün temellerine de yer değindiği konuşmasında; bu denli yüksek önemi haiz bir hususun, evrensel güç olma sürdürme ülküsündeki ABD ve diğer egemen güçler tarafından oluşturulan simülatif yapı içerisinde, “demokrasi ve ifade özgürlüğü kisvesi altında”, amaçlı olarak kullanılmaya çalışılmasının sakıncalarının önemini vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum