Yabancı ana akım medya, ÇKP’nin Çin’i güçlendirdiğine inanıyor

rBABCWDbGjOAVCkDAAAAAAAAAAA632.2048x1365.770x514.jpg

Son zamanlarda Batı dahil olmak üzere bazı denizaşırı ana akım medya kuruluşları, Çin’in yoksulluk ve zayıflıktan kurtulup hızla müreffeh ve güçlü olmasına en büyük vesilenin Çin Komünist Partisi (ÇKP) olduğu yönünde görüş bildirdi.

ÇKP, Çin’i yoksulluktan kurtardı, uygarlık tarihinde derin izler bıraktı

İngiliz Ekonomist dergisi, 26 Haziran’da “Çin’in Yüz Yaşındaki Komünist Partisi: Uzun Ömrünün Sırrı” başlıklı bir makale yayımlayarak, başka hiçbir komünist yönetimin bir ülkeyi kıtlık felaketinden kurtarıp dünyanın ikinci büyük ekonomisine dönüştüremeyeceğini, Çin’in en ileri teknoloji ve altyapısıyla Amerika’nın harap karayolları ve demiryollarına gölge düşürdüğünü kaydetti.

İspanya merkezli Elcano Royal Enstitüsü’nün internet sitesinde yayımlanan bir makalede, ÇKP’nin Çin’in gerilemesine son verdiği, ülkeyi yeniden birleştirdiği ve Çin’in 19. yüzyılın ortalarında başlayan uzun vadeli krizi aşmasını ve uluslararası toplumda müthiş bir güce dönüşmesini sağladığı belirtildi.

ÇKP, Çin’i görmezden gelinemeyecek bir güç haline getirdi

İspanyol Çin’e Dair Politik Gözlemler internet sitesi ise yayımladığı makalede Portekiz Lizbon Üniversitesi Doğu Araştırmaları Enstitüsü’ndeki araştırmacı Luis Cunha’dan alıntı yaptı.

Makalede ÇKP’nin bir asırda iç krizlerin ve çelişkilerin üstesinden gelip dünyanın en büyük ve en güçlü komünist partisi olduğu vurgulandı. Jeo-ekonomik ve jeopolitik eğilimleri doğru bir şekilde kavrayarak Çin tarihinde benzersiz ve geniş bir etki yaratan ÇKP’nin, Çin tarihini iyi yorumlamakla kalmadığı, aynı zamanda bir asırdır Çin tarihinde merkezi bir rol oynadığı kaydedildi.

ÇKP’nin ilerlemesinin önemli bir nedeni iç reformlar

Alman Münchner Merkur internet sitesi, Çin’in Sovyet reformlarının başarısızlığından dersler çıkararak özel ekonomiye destek verdiği ve ÇKP tarafından oluşturulan sosyalist piyasa ekonomisi sistemi ile ekonomik büyümeyi verimli bir şekilde ilerlettiği değerlendirmesinde bulundu.

The Economist dergisinde yer alan analiz habere göre, ÇKP’nin başarısının önemli bir nedeni kendini sürekli iyileştirmesi. ÇKP iktidara geldikten sonra zenginliği birkaç kişi tarafından sömürülen bir rejim olmadı ve halkın yaşamını iyileştirmeye odaklanarak ortak refah sistemi kurdu.

ÇKP, tüm bu çalışmalarıyla övgüye değer bulunuyor.

Yorumlar

yorum