Xi Jinping, İklim Zirvesi’nde konuştu

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İklim Zirvesi’ne video konferans yöntemiyle katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Xi, ABD Başkanı Joe Biden’in evsahipliğinde düzenlenen İklim Zirvesi’ne başkent Beijing’den video konferans yöntemiyle katıldı.

Xi Jinping, yaptığı konuşmada, küresel ölçekteki çevre koruma çalışmalarının eşi görülmemiş zorluklarla karşı karşıya bulunmasına rağmen, uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluğu cesaretle ve somut eylemlerle üstlenerek, doğa ile insan arasında gönül birliğiyle yaşam ortaklığı oluşturmak için çabalaması gerektiğini vurguladı.

 “Doğaya gözümüz gibi bakmalıyız”

Cumhurbaşkanı Xi, insanlığın doğaya saygı göstermesi, doğanın kurallarına uyması ve doğayı koruması gerektiğini vurguladı.

Xi Jinping, “Doğaya ve ekolojik çevreye gözümüz gibi bakmalıyız. Doğa ile insanın ahenk içinde bir arada yaşamasını sağlamalıyız.” ifadelerini kullandı.

“Ekolojik ortamı korumak, üretim güçlerini korumak demektir”

Xi Jinping, konuşmasında “Yeşil dağlar ve temiz sular, altın ve gümüş değerindedir. Ekolojik ortamı korumak, üretim güçlerini korumak, ekolojik ortamı iyileştirmek de üretim güçlerini geliştirmek demektir. Ekolojik ortama zarar veren ve hatta ekolojik ortamı baltalayan kalkınma modellerinden ve kalkınma uğruna çevreyi feda etmekten vazgeçmeliyiz. Uygun bir ekolojik ortamı, küresel ekonomik ve toplumsal açılardan sürdürülebilir kalkınmanın dayanağı hâline getirmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

“Ekosistemin iç yasalarına uymalıyız”

Cumhurbaşkanı Xi, ekolojik çevreyi koruma çalışmalarının “nerede sorun çıkarsa sadece o sorunu çözmek” anlamına gelmediğine dikkat çekti.

Xi, “Ekosistemin iç yasalarına uymalı, çeşitli doğal ve ekolojik unsurları entegre şekilde dikkate alarak, ekosistemin döngü kapasitesini artırma ve ekolojik dengeyi koruma hedeflerine ulaşılmasını sağlamalıyız.” diye konuştu.

“Yeşil dönüşüm sürecinde toplumsal eşitlik ve adalet sağlanmalı”

Cumhurbaşkanı Xi, ekolojik ortamın halkların mutluluğuyla yakından ilişkili olduğunu, bu nedenle halkların güzel bir yaşam ve elverişli ortama dönük beklentilerinin dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Xi Jinping, çevre koruma ile ekonomik kalkınmanın, istihdam yaratma ile yoksulluğu ortadan kaldırmanın birlikte gerçekleştirilmesi için gerekli yolların bulunması, yeşil dönüşüm sürecinde toplumsal eşitlik ve adaletin sağlanması için çaba harcanması gerektiğinin altını çizdi.

“Tüm ülkeler taahhütlerini yerine getirmeli”

Cumhurbaşkanı Xi Jinping, konuşmasında, bütün ülkelerin uluslararası hukuk doğrultusunda adalet ve hakkaniyet temelinde etkili eylemlerde bulunması, merkezinde BM’nin bulunduğu uluslararası sistemi koruması gerektiğini belirtti.

Xi, “Birbirimizi suçlamak yerine işbirliği yapmalı, verdiğimiz taahhütleri yerine getirmeliyiz.” dedi.

“Gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelesine yardım etmeli”

Xi Jinping, “Gelişmiş ülkeler, daha büyük cesaret göstermeli ve daha çok somut eylemlerde bulunmalı. Gelişmiş ülkeler, ayrıca gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele kapasitelerini yükseltmelerine yardımcı olmalı, bu ülkelere sermaye ve teknoloji desteği sağlarken yeşil ticaretin önünde bariyerler oluşturmaktan kaçınmalı.” diye konuştu.

“İnsan ile doğa arasında yaşam ortaklığı kurulmalı”

Cumhurbaşkanı Xi, insan ile doğa arasında yaşam ortaklığı kurulması için insan ile doğanın ahenk içinde bir arada bulunmasının, yeşil kalkınmanın ve sistemli bir yönetişimin gerçekleştirilmesinin yanı sıra, insana öncelik verme, çok taraflılık ve ortak ancak farklılaştırılmış sorumluluklar ilkelerinin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Çin, ABD’nin çok taraflı iklim yönetişimine dönmesinden memnun”

Xi Jinping, Çin’in ABD’nin çok taraflı iklim yönetişimi sürecine yeniden dönmesini olumlu karşıladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Xi, Çin ile ABD’nin kısa süre önce iklim değişikliğiyle mücadele konulu ortak bir bildiri yayımladığını hatırlatarak, Çin’in ABD dâhil olmak üzere uluslararası toplumla birlikte küresel çevre koruma çalışmalarını ilerletmek için ortak çaba harcamaya hazır olduğunun altını çizdi.

“Çin, yeşil ve düşük karbonlu kalkınma yolunu izleyecek”

Xi Jinping, yaptığı konuşmada, Çin’in ekolojik medeniyet düşüncesi ile ekolojik medeniyet inşasını Çin Halk Cumhuriyeti Anayasası’na ekleyerek, Çin’e özgü sosyalizmin genel inşa planına dâhil ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Xi, Çin’in yeni kalkınma anlayışını hayata geçirerek, ekolojik ortama öncelik veren, yeşil ve düşük karbonlu kalkınma yolunu izleyeceğini dile getirdi.

Xi’den Çin’in karbon hedeflerine vurgu

Konuşmasında, geçen yıl Çin’in 2030 yılından önce karbondioksit emisyonunda zirveye ulaşma, 2060 yılından önce de karbon nötrlüğü elde etme hedeflerini açıkladığına işaret eden Xi Jinping, bunun Çin’in insanlık için kader ortaklığı oluşturma konusunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirme ve sürdürülebilir kalkınma gerçekleştirme yönünde aldığı önemli bir karar olduğunu belirtti.

Çin’in taahhüt ettiği karbondioksit emisyonunda zirveye ulaşma ile karbon nötrlüğü elde etme arasındaki sürenin gelişmiş ülkelerin açıkladığı sürelere göre çok daha kısa olduğuna dikkat çeken Xi, bu hedeflere ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

 “Uygun koşula sahip bölge, sektör ve şirketlerin karbon emisyonunda zirveye ulaşması desteklenmeli”

Xi Jinping, Çin’in karbon emisyonunda zirveye ulaşma ve karbon nötrlüğü elde etme hedeflerini ekolojik medeniyet inşasının genel planına dâhil ettiğine işaret ederek, karbon emisyonunu zirveye ulaştırmak için bir eylem planı hazırlandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Xi, uygun koşullara sahip bölgelerin, başlıca sektörlerin ve şirketlerin karbon emisyonunda öncelikle zirveye ulaşmasına destek verileceğini açıkladı.

Xi, Çin’in kömürden elektrik üretme projelerini ciddi şekilde kontrol altına alacağını, karbondioksit içermeyen sera gazı kontrolünü güçlendireceğini ve ulusal karbon emisyonu ticaretini ilerleteceğini kaydetti.

“Adil ve işbirliğine dayalı küresel çevre yönetişim sistemi kurulmalı”

Cumhurbaşkanı Xi Jinping, küresel ekolojik medeniyet inşasına katılan, katkı sağlayan ve öncülük eden ülke olarak Çin’in, çok taraflılığı kararlılıkla destekleyerek, hem adil ve makul olan hem de işbirliği ve kazan-kazan ilkelerine dayanan bir küresel çevre yönetişim sistemi oluşturulmasına güç katacağının altını çizdi.

 “Ekolojik medeniyet inşası, Kuşak ve Yol işbirliğinde önemli bir nokta”

Xi Jinping, konuşmasında son olarak, Çin’in ekolojik medeniyet inşası konusundaki işbirliğini, Kuşak ve Yol’un inşasının da önemli bir içeriği olarak belirlemenin yanı sıra, yeşil eylem çağrısında bulunduğunu, yeşil altyapı inşası, yeşil enerji, yeşil ulaşım ve yeşil finans gibi bir dizi tedbir aldığını belirtti. Xi, bu eylem ve tedbirlerin, Kuşak ve Yol güzergâhındaki ülkelerin halklarına yarar getirmesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

Yorumlar

yorum