Irak Savaşı, Irak’ın ve İslam dünyasının çıkarlarına büyük zarar verdi

rBABCmDuzNuAa7nrAAAAAAAAAAA594.2048x1411.770x531.jpg

Zhu Quangang-Çin Sosyal Bilimler Akademisi Batı Asya ve Afrika Enstitüsü

ABD, Mart 2003’te Irak Savaşı’nı başlattı. Uluslararası yasaların ve düzenin ciddi şekilde çiğnenmesine neden olan bu savaş, Irak’a da büyük felaketler getirerek, Irak’ın ve İslam dünyasının çıkarlarına doğrudan zarar verdi.

Savaş Irak’taki temel insan haklarını ciddi şekilde zedeledi

İlk olarak, Irak ekonomisi uzun vadeli bir durgunluğa sürüklendi. Dünya Bankası’ndan açıklanan verilere göre, 2003 yılından sonra, Irak’ta kişi başına düşen gelir seviyesi 1990 yılının seviyesine bir daha ulaşamadı.

İkinci olarak, Irak halkının can güvenliği hâlâ tehlikede. Verilere göre, 2003-2020 yılları arasında Irak’ta yaklaşık 208 bin 500 sivil çatışmalarda hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra, Irak halkının kalkınma hakkı ciddi şekilde geriledi. Savaş nedeniyle, Irak’ta çok sayıda altyapı tesisi yıkıldı ve ülkenin kamu hizmeti kapasitesi büyük ölçüde azaldı. Irak halkı elektrik ve sağlık kaynaklarının kıtlığıyla karşı karşıya kalıyor.

Savaş Irak’taki toplumsal dayanışmayı da bozdu

Irak Savaşı’ndan sonra ABD, “demokratik reform” ve “yeniden yapılanma” gibi yollarla, Iraklıların ruh dünyasını yeniden şekillendirmeye çalıştı. Bunun sonucu olarak, Irak’ın toplumsal dayanışması bozuldu. Farklı mezhepler, ırklar ve aşiretler arasında sürekli şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Öte yandan, ABD, Irak’taki çok sayıda değerli tarihi eser ile arşiv aldı ve Irak halkının ortak hafızasını ve tarihsel zihniyetini yeniden şekillendirmeye, Irak halkının ulusal duygularını yok etmeye ve Irak halkının Amerikan yanlısı eğilimlerini geliştirmeye çalıştı. Bu da Irak halkının kültürel ve milli bilinçlerini olumsuz yönde etkiledi.

Savaş bütün İslam dünyasını ciddi şekilde zedeledi

Irak Savaşı, sadece Irak’ın milli ve toplumsal çıkarlarına değil, aynı zamanda İslam dünyasının da çıkarlarına ciddi zararlar getirdi.

Irak Savaşı, İslam ülkelerinin kalkınma yollarını bağımsız olarak keşfetme girişimlerini engelledi. Daha da önemlisi, Irak Savaşı, Orta Doğu bölgesindeki bütün ülkelerin güvenliğini tehdit eden ve küresel bir mesele olan terörizmi körükledi.

Irak Savaşı, ABD hegemonyasının 21. yüzyılda uluslararası hukuku çiğnediğinin bir kanıtıdır. Irak Savaşı’ndan insanlar şöyle bir sonuç çıkardı:

ABD’nin hegemonyacı anlayışına ve güç siyasetine karşı çıkmak, barışçıl bütün ülkelerin ve halkların ortak sorumluluğudur.

Yorumlar

yorum