G20 İşbirliği İle Yeni Bir Yolculuğa Yelken Açın

Resim1.jpg

Çin Dış İşleri Bakanı Yi Wang 2-3 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan G20 zirvesi hakkında bilgiler verdi. G20’nin tarihinden, günümüzden ve geleceğinden bahseden Wang, bu zirvede ve bundan sonra ki toplantılarda G20’den beklentilerini açıkladı. Çin tarafının G20 ortaklığına desteğini ve G20 ile birlikte Dünya’nın gelişmesi, kalkınması ve ortak hareket edebilmesi için Çin’in her türlü desteğini vereceğini söyledi. G20’nin tarihinden bahseden Wang, sözlerine şu şekilde başladı;

“Bu yıl küresel finansal krizin 10’uncu yıl dönümüdür.

On yıl önce, Wall Street’ten başlayan mali çöküş, küresel pazarları ve uluslararası topluluğu derin paniğe sürükledi. Bu kritik noktada, küresel üretimin %80’inden fazlasını temsil eden en büyük 20 ekonominin liderleri bir araya geldi. Liderler, eşit diyalog ve koordineli eylemler ile, hızla uçuruma giden dünya ekonomisini hızlı bir şekilde istikrar ve büyüme rayına geri getirdiler. İşte bu olaylar G20 zirvesinin başlangıcını temsil ediyordu.

Geçtiğimiz on yıl boyunca, G20 liderleri dünya ekonomisine yön vermek için düzenli olarak görüşüyorlar. G20, piyasayı istikrara kavuşturmaktan ve reformları teşvik etmekten ve gelecekteki zorlukları ele almaktan duyulan güveni yeniden tesis etmekten, küresel ekonomik yönetişimin birçok farklı yönünü öne çıkarıyor. Yine de, küresel mali krizi yavaş yavaş geride bırakırken, bazı insanlar G20 işbirliğinin artık acil olmadığı izlenimini uyandırıyor. Hatta bazıları mekanizmanın önemi ve geleceğini sorgular.

G20’nin tarihsel misyonunu gerçekleştirdiği ve daha az önem kazandığı doğru mu? Cevap hayır. Dünya, yükselen tek yanlılık ve korumacılığın getirdiği ekonomik şoklardan mustariptir ve gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ekonomilerin para politikalarının değiştirilmesindeki olumsuz çıkışlardan giderek daha fazla etkilenmektedir. Küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı temel zorluklar, yetersiz büyüme faktörleri, yetersiz küresel ekonomik yönetişim ve dengesiz gelişme de dâhil olmak üzere henüz etkili bir şekilde çözüme kavuşturulmamıştır. Ayrıca, ekonomik ve ticaret gerginlikleri, dünya barışı ve istikrarı için iyi bir haber olmayan siyasi ve güvenlik alanlarına hızla yayılıyor.”

Yeni bir on yıl için G20’den yeni liderlik gerekmekte olduğunu söyledi.

Gerekli Reformlar

G20 çok taraflılığı destekleme adına liderliğini göstermek zorunda olduğunu söyleyen Wang, “Çok taraflılık, küresel yönetişimin iyileştirilmesi, ortak zorlukların üstesinden gelmek ve kolektif gelişime ulaşmak için etkili bir araç olduğu kanıtlanmıştır.Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ile çok taraflı ticaretin çok yönlü bir bileşeni olan çok taraflı ticaret rejimi, zayıflatılmak yerine güçlendirilmesi gerektiğini söyledi”. DTÖ’nün reformu G20 gündeminin önemli bir parçası olduğunu bahseden Wang, Çin’in, DTÖ’nün gerekli reformları ile hemfikir olduğunu söyledi. Bu arada, DTÖ’nün temel değerlerinin ve temel ilkelerinin desteklenmesi gerektiğini ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınma alanlarına saygı duyulmasını ve korunmasını beklediklerini vurguladı.

G20’nin reformların yapılması yolunda liderlik göstermek zorunda olduğunu söyleyen Wang, “Global ekonomik yönetişimi geliştirmeyi amaçlayan bir dizi reformları tanıttı. Biz uluslararası finansal sistemi yeniden şekillendirmek ve gelişmekte olan ülkelerin temsil ve sesini arttırmak için yol haritasını hayata geçirmeye ve böylece adil, kapsayıcı ve kurallara dayalı yeni bir uluslararası finansal düzen yaratmaya yönelik çabalarımıza devam etmeliyiz” dedi.

G20’nin, yenilikçiliği desteklemede liderlik göstermek zorunda olduğunu vurgulayan Wang, “G20’nin yeni bilimsel ve teknolojik devrimin fırsatlarını yakalaması ve yeni teknolojileri uygulamak, dijital ekonomiyi desteklemek ve geleceğe yönelik işleri desteklemek, işbirliğini ilerletmek için iyi bir zaman olduğunu söyledi”. “Aynı zamanda, G20’nin yeni teknolojilerin ekonomi, toplum ve insanların yaşamları üzerindeki yan etkilerini ve olumsuz etkilerini göz önünde bulundurması ve dünya ekonomisinin daha yüksek kalitede büyüme sağlamasına yardımcı olması gerekmektedir” dedi.

Yi Wang ayrıca, “G20, kalkınmanın desteklenmesinde liderliğini göstermek zorundadır. Bu sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündem’ini aktif bir şekilde uygulamak, altyapı bağlana bilirliğini güçlendirmek, gelişmekte olan ülkelerin ilerlemeyi hızlandırmasına ve yasal haklarını ve politika alanlarını korumak için hiç kimsenin geride bırakılmaması gerektiğinden ”bahsetti.

Wang “Böyle bir liderlik G20 üyeleri arasında bir ortaklık ruhu gerektirir. Buenos Aires’teki G20 zirvesi, yeni koşullar altında uluslararası ekonomik işbirliğini ilerletmenin yeni yollarını araştırdığı için dünya çapında yakından izlenecek” dedi.  Çin’in bu yıl reformunun 40 yıldönümü kutladığını söyleyen Wang, “Biz çok taraflılığın ve açık dünya ekonomisinin sadık bir destekçisi, savunucusu ve katkıda bulunanı olarak, bu yolda devam edeceğiz. Dünya ekonomisine olan güveni arttırmak ve ortak kalkınmadaki payımıza katkıda bulunmak için tüm taraflarla işbirliğini arttırmaya hazırız” dedi.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum