Dünya Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB) İşbirliğini Derinleştiriyor

dunya-bankasi-asya-yatirim.jpg

Dünya Bankası Grubu ve Çin’in yönlendirdiği AAYB, aralarındaki işbirliğini daha da derinleştirme yolundaki kararlarını 23 Nisan Pazar günü açıkladılar. Söz konusu işbirliği, esas olarak, bilgi paylaşımı, personel değişimi, ortak analiz, finansman geliştirme ve ülkeler düzeyinde eşgüdüm çerçevesinde oluşuyor. Anlaşma metni, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun Vaşington’daki buluşması sırasında, ilgili taraflar, projeler çerçevesinde mali katılım paylarına ilişkin mekanizmaları saptadıktan bir yıl sonra imzalanmış oldu.

İlk anlaşmadan bu yana AAYB ve Dünya Bankası beş adet ortak yatırımı finanse ettiler: Pakistan’da bir enerji üretim tesisi, Azerbayca’da bir doğalgaz boru hattı, Endonezya’da “gecekondu” tipi mahallelerin ihyası, baraj tahkimi ve yerel altyapının geliştirilmesi. Taraflar, ayrıca, 2017 ve 2018’de daha fazla projeye ortak finansman sağlama konusunda tartıştıklarını belirttiler.
AAYB Başkanı Jin Liqun bu kararın imzalanması bizim yeni bir enternasyonalizm türü vizyonumuza tam anlamıyla uyuyor” dedi ve “bu söz birliği Dünya Bankası Grubu ile ilişkilerimizi güçlendiriyor ve daha kolay işbirliği yapabilmemizi ve bilgi paylaşımına gidebilmemizi sağlayan mekanizmaları oluşturuyor” diye ekledi.    Çin Uluslararası Radyosu 

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum