“Dışa açılma ve inovasyon, BRICS’in ikinci ‘altın on yılını’ aydınlatacak”

20191113112321689_46601-2.jpg

11. BRICS Liderler Zirvesi, 13-14 Kasım günlerinde Brezilya’nın başkenti Brasilia’da düzenleniyor. Zirve’nin ana teması, “Ekonomik Büyüme İçin İnovasyon Odaklı Gelecek Yaratmak”.

Bu yıl BRICS işbirliğinin ikinci “altın on senesi” başlıyor. BRICS ülkeleri, dışa açılma ile çifte kazanç temelinde inovasyona dayalı kalkınmaya odaklanıyor.

Afrika, Latin Amerika ve Avrupa kıtalarında bulunan beş ekonomiyi kapsayan BRICS işbirliği mekanizması, geçen on yılda etkili şekilde işledi. Bu süre zarfında BRICS’e üye beş ülkenin ekonomik büyüklüğü yüzde 179 artarken, ticaret hacmi ise yüzde 94 yükseldi. Küresel ekonominin üçte birini oluşturan söz konusu beş ekonomi, küresel ekonomik büyümeye yüzde 50 oranında katkı yaptı.

Kısaca, BRICS işbirliği mekanizması, küresel ekonomik büyümenin en önemli motoru ve uluslararası yönetişim sisteminin modernleşmesini ilerleten mühim bir güç haline geldi.

Önümüzdeki on sene, dünya ekonominin geleneksel büyüme dinamiklerinin yerini yenilerine bırakacağı, uluslararası arenada nispeten hızlı bir düzen ve güç değişiminin yaşanacağı ve küresel yönetişim sisteminin kabuk değiştireceği bir dönem olacak.

Tarihi eğilime uyan BRICS ülkeleri, kalkınma fırsatlarını değerlendirerek çeşitli sınamaların üstesinden birlik olmak suretiyle gelirse, ikinci “altın on senesinde” daha da büyüyecek. BRICS ülkeleri, aynı zamanda insanlık için ortak kader topluluğunun kurulmasında daha büyük rol oynayacak.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum