Çin’den ortak refah hamlesi

rBABCmDF4SyAMtZhAAAAAAAAAAA312.768x432.jpg

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Çin Devlet Konseyi, kısa süre önce Zhejiang eyaletini ortak refah konusunda örnek bölge haline getirmeyi öngören bir yönerge yayımladı. Çin, Zhejiang’ı ortak refah örnek bölgesi seçerek Çin’in gelecekteki gelişmesine yön verdi.

Yönergede kaliteli ekonomik büyüme seyri yakalamak, gelir dağılım sisteminde reform yapmak, kamu hizmetlerini iyileştirmek, kentsel ve kırsal bölgeler arasında dengeli kalkınma sağlamak, sosyalist ileri kültürü geliştirmek, ekolojik medeniyet inşasını ilerletmek dahil 52 somut önlemin hayata geçirileceği, böylece Zhejiang eyaletinin ortak refah konusunda örnek bölge haline getirileceği kaydedildi.

Zhejiang, söz konusu plana göre her yıl yeni hedeflere ulaşmaya çalışacak. 2025 yılına kadar eyaletin ortak refaha ulaşmasında gözle görülür ilerleme kaydedilecek, 2035 yılına kadar yüksek kaliteli büyümede büyük başarı elde edilecek ve ortak refah hedefine temelde ulaşılacak.

Nitekim ortak refah, Çin’de sosyalizm inşasının temel gereği olup, Çin halkının süregelen başlıca beklentisidir. Peki, “ortak refah” tanımı nedir? Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in daha önce yaptığı bir konuşması bu soruya iyi bir yanıt niteliğinde. Xi Jinping, “Ekonomik kalkınma pastasını sürekli büyüteceğiz, aynı zamanda herkesin pastadan eşit pay almasını sağlamalıyız. Biz, sürekli gelişme temelinde sosyal adaleti vargücümüzle gerçekleştirmeliyiz. Böylece eğitim, istihdam, sağlık ve konaklama gibi alanlarda halka güvence sağlamış olacağız. Bu konuda sürekli ilerleme kaydetmeliyiz. ”diye konuştu.

Geçen 40 yıl içinde Çin, reform ve dış açılmada önemli başarılar elde etti, Çin halkının bir kısmını öncelikle refaha kavuşturma hedefi gerçeğe dönüştü. Tüm vatandaşların ortak refaha kavuşması ise Çin’in gelecekteki çekirdek büyüme hedefidir.

Bir başka soru, ortak refah pilot bölgesi olarak niçin Zhejiang seçildi? Çünkü Zhejiang ekonomik büyüme açısından hep Çin’in ilk sıralarında yer alıyor. Eyalette kişi başına düşen yıllık gelir 100 bin yuanı aşıyor. İkincisi, Zhejiang’ın piyasalaşma seviyesi yüksek. Eyalet, dijital ekonomi açısından da nispeten hızla gelişiyor. Son olarak inovasyon bilinci güçlü olan Zhejiang, reform ve gelişme alanlarında da değerli deneyimler biriktirdi.

Ortak refah, Çin’in tamamını kapsayan derin bir sosyal reform anlamına geliyor. Bu hedefe kavuşmak için iki noktaya önem vermemiz gerekiyor. Birincisi, kaliteli büyüme gerçekleştirmeli, kalkınma pastasını yeterince büyük hale getirmeliyiz. İkincisi verimli sistem düzenlemeleri yapmalıyız, böylece ekonomi pastasından eşit pay alma durumunu mümkün kılabiliriz. Bunun için mutlaka halk merkezlilik ilkesinde ısrarcı olmalıyız.

Öte yandan, Çin uluslararası arenada diğer ülkelerle ortak gelişmeye ve böylece dünya barışı ve refahını korumaya güç katmaya hazır. Türkiye Cumhuriyeti Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek kısa süre önce Çin Medya Grubu’na verdiği özel demeçte bu konuyla ilgili olarak, “Çin yalnızca kendi içinde ortak refah sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda diğer ülkelerle deneyimlerini paylaşıyor ve ortak gelişme kaydetmeye çalışıyor. Çin’in kendi şartlarına göre seçtiği özgün sosyalist yolu, dünya barışı, refahı ve istikrarı için dev bir teminat niteliğindedir. ” diye konuşmuştu.

Yorumlar

yorum