Çin’den nükleer güvenlik iş birliğini artırma vurgusu

MW-HB555_china__ZH_20190108121219.jpg

“Çin’de Nükleer Güvenlik” başlıklı beyaz kitap, dün Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi tarafından yayımlandı.

Çin hükümetinin ilk kez yayımladığı nükleer güvenlik konulu beyaz kitapta, Çin’in bu alandaki temel ilkeleri, düzenlemeleri ve uygulamaları detaylandırıldı; küresel nükleer güvenlik yönetişiminin ilerletilmesi ve Çin’in bu yönde attığı adımlarla gösterdiği kararlılığı paylaşıldı.

Uluslararası toplum tarafından nükleer güvenliğin korunması için harcanan tüm çabalara Çin’in destek verdiği ifade edilen belgede, adalet, iş birliği ve çifte kazanç ilkeleri temelinde küresel nükleer güvenlik sisteminin oluşturulması ve tüm ülkelerin nükleer enerjiyi barışçı amaçlarla ortaklaşa değerlendirmesi için çalışılacağı belirtildi.

Beyaz kitapta, Çin’in öteden beri nükleer güvenliği önemli bir devlet görevi olarak gördüğüne dikkat çekilerek, nükleer güvenlik çalışmalarının çağın gereksinimlerine göre ayarlandığı ve Çin’e özgü nükleer güvenlik yolunun izlendiği belirtildi. Çin Nükleer Güvenlik Bürosu Başkanı Liu Hua bu konuda şöyle konuştu:

“Haziran ayı itibarıyla Çin’in ana kesiminde 47 nükleer güç ünitesi, 19 sivil kullanım amaçlı araştırma reaktörü, 18 nükleer yakıt çevrimi tesisi ve 2 nükleer atık işlem fabrikası hizmet vermekte. Tüm bu tesisler iyi güvenlik kayıtlarına sahip. Dünya Nükleer Operatörler Birliği tarafından verilen bilgiye göre, geçen 5 yıl içinde Çin’deki nükleer santrallerde hizmet veren nükleer güç ünitelerinin yüzde 70’i, dünya standartlarının üstünde kaldı. Yani, Çin’in nükleer operatörlük bakımından dünya sıralamasının ilk basamaklarında yer aldığını söyleyebiliriz. ”

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 2000-2016 yılları arasında Çin’in nükleer güvenlik yönetişim sistemi ile ilgili dört değerlendirme raporu yayımladı. 2016 yılındaki rapora göre, Çin’in nükleer güvenlik çalışmalarının etkililiği ve verimliliği sürekli arttı, bu alandaki yasallaşma ve küreselleşme seviyeleri ile standartlar aralıksız yükseldi. Özellikle Çin’in nükleer enerji denetim kuruluşlarının verimli ve güvenilir olduğunun altı çizildi. Liu Hua, Çin’in nükleer güvenlik alanında küresel standartlara eriştiğini vurguladı.

Söz konusu beyaz kitapta ayrıca, Çin’in diğer hükümetlerle nükleer güvenlik politikaları değişimine ve iş birliğine büyük önem verdiği vurgulandı. Fransa, ABD, Rusya, Japonya ve Güney Kore (Kore Cumhuriyeti) gibi ülkelerin; Kuşak ve Yol güzergâhında yer alan nükleer enerji sahibi ülkelerle sıkı temaslar kurduğu ve bu ülkeler arasında 50 iş birliği belgesinin imzalandığı belirtildi. Çin Nükleer Güvenlik Bürosu Başkanı Liu Hua, Çin’in küresel nükleer güvenlik düzeyinin yükseltilmesine önemli katkı sağladığını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çin, nükleer güvenlik konulu uluslararası hukuk kurallarını kabul etti ve bu kurallara aktif şekilde itaat etmekte. Çin son yıllarda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve BM’nin nükleer güvenlikle ilgili tüm sözleşmelerine taraf oldu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının çalışmalarını, bilhassa örgütün çok taraflılık sistemi temelinde alanında daha büyük rol oynamasını destekledi. Çin ayrıca örgüte en çok fonu sağlayan ikinci ülke konumunda. Çin nükleer güvenlik fonlarına bağış yapmaya devam edecek, Asya’nın nükleer güvenlik kapasitesinin artırılması için desteğini ve küresel nükleer güvenlik düzeyinin yükseltilmesi için çabalarını sürdürecek. ”

Beyaz kitapta, Çin’in nükleer güvenlik konusunda küresel iş birliğinin sağlamlaştırılması için çaba harcayacağı ve büyük devlet sorumluluğunu hayata geçireceği kaydedildi.

Belgede Çin’in adalet, iş birliği ve çifte kazanç ilkeleri temelinde küresel nükleer güvenlik sisteminin tesis edilmesi için diğer ülkelerle ortak çaba harcayacağı, böylece kalıcı barış ve güvenliğin hüküm sürdüğü, müreffeh, dışa açık, kapsayıcı, temiz ve güzel bir dünyanın inşasına katkı sağlamaya devam edeceği bildirildi.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum