Çin, Japonya ve Kore Cumhuriyeti üçgeni umut veriyor

news_1f71bc79fdb5d80ea319a411619369f6-750X422.png

Çin Başbakan Yardımcısı Li Keqiang, önemli temaslarda bulunmak üzere Tayland’a 4 günlük bir gezi gerçekleştiriyor. Bu temaslar arasında 22. ASEAN- Çin Liderler Zirvesi, 22. ASEAN- Çin, Japonya ve Kore Cumhuriyeti’nin de dâhil olduğu ASEAN +3 Lider Zirvesi ile 14. Doğu Asya Zirvesi yer alıyor. Yükselen milliyetçilik ve korumacılık tehditleri gölgesinde bir araya gelecek Doğu Asya ülkeleri (özellikle de ASEAN +3 ülkeleri)i için bölgesel iş birliği ve kalkınma fırsatları giderek önem kazanıyor.

Doğu Asya ekonomileri farklı politik, ekonomik ve kültürel sistemlere sahiptir. Güneydoğu Asya ülkeleri, bu farklılıkların müzakere ile üstesinden gelmek ve ihtilafları birbirlerinin iç işlerine karışmadan çözmek amacıyla Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’ni kurdu.

ASEAN tarafından ortaya konulan “açık bölgeselcilik” prensini ASEAN’ın Çin, Japonya ve Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) başta olmak üzere diğer bölge ekonomileri arasındaki iş birliğini beraberinde getirdi. ASEAN’a dâhil olan Doğu Asya ekonomileri arasındaki iş birliği Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklığı, Doğu Asya Birliği ve ASEAN +3 gibi platformların kurulmasını hızlandırdı.

AÇIK BÖLGESECİLİK NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?

“Açık bölgeselcilik” farklı ekonomiler arasında anlaşmaları teşvik etmesine rağmen bölgedeki iş birliğinin kurumsallaşmasını engellediği gerekçesiyle eleştiriliyor. Bunun anlamı bölgesel iş birliğinin hızlı gelişen ekonomilerinin dışarıdan ve içeriden müdahaleler ile kısıtlanması anlamına gelir.

Bu gerçekler göz önüne alındığında, Çin, Doğu Asya işbirliğini geliştirmek için ne yapmalı? Doğu Asya’nın karmaşık şartları göz önüne alındığı zaman uzlaşıya müzakere ile varmalı. Buna karşın Doğu Asya ekonomilerinin iç sorunlarını kızıştıracak şekilde Avrupa Birliği gibi yüksek düzeyli bölgesel iş birliği amaçlanmamalıdır.

Doğu Asya’daki iş birliğinin, Çin’in ASEAN ile ekonomik entegrasyonunu desteklemesi ve ASEAN-Çin serbest ticaret bölgesinin genişlemesine yardımcı olacak şekilde ilerlemesi gerekiyor. Serbest ticaret bölgesi, 2010 yılında kurulmasından bu yana yalnızca geçen yıl 587,8 ​​milyar dolara ulaşan ticareti artırmakla kalmadı, aynı zamanda ASEAN’ın bu yıl Çin’in ikinci en büyük ticaret ortağı haline gelmesine yardımcı oldu.

EN UMUT VERİCİ MEKANİZMA

ASEAN ve Çin entegrasyonu, kimi endüstriyel birimlerin Çin’den bazı başka Güneydoğu Asya ülkelerine taşınması zorluğu ile karşı karşıya. Bu yüzden Çin ve ASEAN arasındaki ticaret, kültürel alışveriş ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi konusunda iş birliği derinleşmelidir. Ayrıca taraflar, Güney Çin Denizi’ndeki Davranış Kuralları ile ilgili müzakereleri ilerletmeli, iklim değişikliği, terörizm ve ulus ötesi suçlarla mücadele gibi küresel konularda el ele vermeliler.

ASEAN + 3 mekanizması 1997 yılında başlatıldı ve özellikle Güneydoğu Asya ülkelerini etkileyen 1997 Asya finansal krizini takiben Doğu Asya ekonomileri arasındaki iş birliği sayesinde 1999 yılında kurumsallaştı.

Çin, Japonya ve Güney Kore’nin güçlü ekonomileri göz önüne alındığında ASEAN + 3, Doğu Asya’nın gelişimi için en umut verici işbirliği mekanizmasıdır. Buna karşın Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği ve Doğu Asya Topluluğu benzer alanları kapsadığı için ASEAN + 3 tam potansiyelini geliştirmedi. Örneğin, Çin ve Japonya ile Güney Kore ve Japonya arasında henüz serbest ticaret anlaşması imzalanmadı.

HİNDİSTAN ÇÖZÜME ORTAK OLMALI

ASEAN + 3’ün finansal, tarımsal, politik ve güvenlik sektörlerinde işbirliğini derinleştirmesi deniz yoluyla acil durumlarla başa çıkma, çevreyi daha iyi koruma ve Doğu Asya’daki çatışmaları önleme mekanizmaları kurmalarını sağlar.

Ek olarak, Çin, ASEAN ve Hindistan, gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarını dengeleyebilecek kapsamlı bir mekanizma olan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklığı’nın koşullarını tamamlamalıdır. Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık, bölgesel ticaret için yüksek standartlar aramak yerine yüksek düzeyde bir serbest ticaret bölgesi geliştirmelidir. Yalnızca bu mekanizma tek taraflılığın ve korumacılığın olumsuz etkilerini dengeleyebilir.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum