“Çin dış ticaretinin esnekliği büyük”

20190712210920336_97444.jpg

Çin Gümrük Genel Müdürlüğü bugün Çin’in yılın ilk yarısındaki dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, Çin’in yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği ithalat-ihracat hacmi yüzde 3.9 oranında artarak 14.67 trilyon yuana ulaştı. Ticari korumacılığın yayıldığı, küresel ekonomik büyümede gerileme baskılarının arttığı bir dönemde, Çin’in gösterdiği bu performans, kolayca elde edilen bir başarı değil. Bu, Çin dış ticaretinin esnekliğinin büyük olduğunu, Çin ekonomisinin uzun vadede istikrarlı büyüme eğiliminin değişmediğini kanıtladı.

Konuya detaylı olarak bakıldığında, Çin’in yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği dış ticaretin genel olarak istikrarlı şekilde ilerleme, kaliteli büyüme ve düzenli olarak gelişme gibi özellikleri var.

Birinci olarak, Çin’in dış ticaretteki büyüme dinamizmin daha güçlü olduğu görünüyor. Yılın ilk yarısında endüstriyel zinciri uzun ve katma değeri yüksek olan sektörlerdeki dış ticaret yüzde 5.5 oranında arttı. Bu Çin’in dış ticaretinin toplamının yüzde 60’ını oluşturdu. Özel işletmelerin gerçekleştirdiği ithalat ve ihracatı yüzde 11 oranında artarak, Çin’in dış ticaretindeki büyümeye yol açan başlıca unsur haline geldi. Çin’in orta ve batı kesimlerinde dış ticaretteki büyüme hızı, ülkenin genelinin üstünde yer aldı. Böylece dış ticaret konusunda bölgelerin gelişmişlik farkı daha da kapatıldı. Bu gelişmeler, Çin dış ticaretindeki büyüme tarzını dönüştürme ve yapısal ayarlama sürecinde başarılar kaydedildiğini gösterdi.

İkinci olarak, Çin’in ticari ortaklığı çok yönlü olma noktasında büyük artış kaydetti. Bu yılın ilk yarısında Çin’in ABD’ye yaptığı ihracat ve ithalatı, yüzde 9 oranında düştü. Ancak aynı dönemde Çin’in AB, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ve Japonya gibi başlıca ticari ortaklarına yaptığı ihracat ve ithalat, sırayla yüzde 11.2, 10.5 ve 1.7 oranında arttı. Özellikle Çin’in Kuşak ve Yol güzergahında yer alan ülkelere yaptığı ihracat ve ithalat, yüzde 9.7 oranında arttı. Bu sayı, Çin’de dış ticaretteki genel büyüme hızından yüzde 5.8 oranında daha fazla oldu. Bu ülkelerle gerçekleştirilen ithalat ve ihracat hacmi, Çin dış ticaretinin toplamının yüzde 28.9’unu oluşturdu.

Öte yandan, Çin’in Latin Amerika ve Afrika ülkelerine yaptığı dış ticaret de sırasıyla yüzde 7.4 oranında ve 9 oranında arttı. Bu rakamlar, Çin’in küresel piyasa düzenlemelerinin olumlu meyveler vermeye başladığını gösterdi. Aynı zamanda bu gelişme, ABD ile ticari sürtüşmeden doğan olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasına, böylece Çin ekonomisinin risklere direnme kapasitesinin artırılmasına yardımcı olacaktır.

Üçüncü olarak Çin’in ithalat ve ihracat yaptığı malların standartları çok daha yükseltildi. Yılın ilk yarısında Çin’in makine, elektronik ve emek yoğunluklu sektörlerinde gerçekleştirdiği ihracat sürekli artış gösterdi. Makine ve elektronik ürünlerin ihracatı yüzde 5.3 oranında arttı. Bu Çin’in toplam ihracatının yüzde 58.2’ini oluşturdu. Özellikle elektrikli otomobil ihracatı yüzde 91.9 oranında arttı. Bu, Çin’in ihracat ürünlerinin rekabet gücünün sürekli arttığını gösterdi.

ABD’nin tek taraflı başlattığı ticari sürtüşme dolayısıyla, 2019 yılının ilk 6 ayında Çin’in ABD’ye ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.6 oranında, ABD’den ithalatı ise yüzde 25.7 oranında azaldı. Söz konusu ticaret farkı, ABD’nin Çin’e ihraç ettiği malların alternatifinin olduğunu gösterdi. Çin’in ABD’ye yönelik ticaret fazlasının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında artması, gümrük vergilerinin arttırılmasının, iki ülke arasındaki ticaret dengesizliğini çözmeyeceğini ve ABD’deki işletme ve tüketicilerin çıkarlarını zedeleyeceğini gösterdi.

Küresel ticari ortamın kötüleşmesi nedeniyle, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Nisan ayında 2019 yılındaki küresel ticaret artış oranına yönelik beklentiyi yüzde 3.7’den yüzde 2.6’ye indirdi. DTÖ tarafından yayımlanan son rapora göre, 2019 yılının ikinci çeyreğinde küresel ticari refah endeksi 96.3’ü bularak, 2010 yılının Mart ayından bu yana en düşük seviyeye indi. Söz konusu olumsuz unsurlara rağmen, 2019 yılının ilk 6 ayında Çin’in dış ticaret hacmi yine istikrarlı olarak arttı, bu kolay bir iş değildi. Çin’in geniş pazar boyutu, zengin insan kaynağı ve kapsamlı sanayi sistemi, dış ticaretin artmasına büyük destek verdi.

Çin hükümeti üst düzey dışa açılmanın yeni turunu ilerletirken büyük oranda vergi indirimi gibi bir dizi önlem aldı. Bu, piyasa ve işletmelerin güvenini arttırdı.

Son günlerde düzenlenen Devlet Konseyi’nin olağan toplantısında, genelde ithalatta gümrük vergilerini düştürme, sınır ötesi e-ticaretin gelişimini hızlandırma, ihracat ticaretinde teşhir bölgelerini geliştirme, gümrükleme süresini azaltma dahil çok sayıda önlemde yeni düzenlemeler belirlendi. Bu önlemler ticaret için daha fazla kolaylıklar sağlayacak, iş ortamını iyileştirmeye devam edecek ve Çin dış ticaretine esneklik getirecek.

Gün geçtikçe daha karmaşık ve ciddi hale gelen dünya ticaretinin durumunda belirsizlikler büyük ölçüde arttı. Böyle bir ortamda Çin dış ticaretinin yine güçlü desteği ve birçok avantajı bulunuyor. Çin’in dış ticaretindeki uzun vadeli olumlu gelişme eğilimi değişmedi. Çin, dış ticaretinin yapısal durumu iyileştirmeye ve enerji dönüşümünü hızlandırmaya da devam ediyor. Tüm bunlar, Çin ekonomisinin yüksek kaliteli büyümesine önemli bir garanti sağlayacaktır.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum