Başbakan Li Keqiang basın toplantısında konuştu

Çin Başbakanı Li Keqiang, ÇUHM’nin yıllık toplantısının ardından başkent Beijing’deki  Büyük Halk Toplantı Sarayı’nda basın toplantısı düzenleyerek, yerli ve yabancı muhabirlerin sorularını yanıtladı.

İstihdama öncelik verilecek

Çin Başbakanı Li Keqiang, Çin’in bu yılki makro politikalarında da istihdama öncelik vereceğini söyledi.

Başbakan Li, “İstihdam, halkın yaşamının ve kalkınmanın temelidir. İstihdam, gelir demek; gelir artışı da tüketim ve ekonomiyi canlandıracak. Geçen yıl, Çin’deki kent ve kasabalarda istihdam 11 milyon 860 bin arttı, ülke ekonomisi yüzde 2,3 büyüdü ve halkın gelir seviyesi yükseldi. Tüm bu alanlarda beklentilerin üzerinde performanslar sergilendi.” dedi.

Çin’in 2021 için 11 milyon yeni istihdam hedefini belirlediğini hatırlatan Li, istihdamın artırılmasındaki öncü rolün piyasa varlıkları tarafından üstlenilmesinin süreceğine işaret etti.

Başbakan Li, ayrıca Çin’in çalışanların haklarını koruyacağını, olası mesleki yaralanma gibi sorunları da sistematik tedbirlerle çözeceğini dile getirdi.

Çin, DSÖ ile virüsün kaynağıyla ilgili bilimsel çalışmaları sürdürecek

Başbakan Li Keqiang, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin’in DSÖ ile birlikte COVID-19 virüsünün kaynağıyla ilgili bilimsel araştırmaları ilerletmeye devam edeceğini vurguladı.

Li, COVID-19 pandemisinin aniden ortaya çıkan bir küresel kamu sağlığı olayı olduğunu, Çin’in de diğer taraflar gibi virüsün kaynağının bir an önce belirlenmesini arzuladığını ifade etti.

Virüsün kaynağının bulunmasının karmaşık bir bilimsel sorun niteliğini taşıdığına dikkat çeken Başbakan Li, tüm ülkelerin bu konudaki işbirliğini güçlendirmesini ve ilgili araştırmaları sürdürmesini istediklerini kaydetti.

Li, Çin’in DSÖ ile temaslarını gerçeklerin olgularla ortaya çıkarılması temelinde, açıklık, şeffaflık ve işbirliği ilkelerine dayalı bir tutumla sürdüreceğinin altını çizdi.

Şu anki en ivedi görevin, virüsün kaynağının araştırılmasının yanı sıra, salgınla mücadele tedbirlerinin sürdürülmesi ve aşılama sürecinin ilerletilmesi olduğunu belirten Başbakan Li, insanlığın salgınla mücadelede nihai zafer kazanacağına inandıklarını dile getirdi.

Büyüme hedefi ekonominin sürdürülebilirliğini korumak için belirlendi

Başbakan Li Keqiang, “Çin hükümeti, bu yıl için yüzde 6 üzerinde büyüme hedefini ortaya koydu. Bu hedef, salt bir plan hazırlamak için değil, ekonominin sürdürülebilirliğini korumak ve nitelikli kalkınmayı hızlandırmak için belirlendi.” dedi.

Çin ekonomisinin iyi yönde geliştiğini görmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Başbakan Li, ancak mevcut birçok belirsizliğin de dikkatlerden kaçmaması gerektiğine dikkat çekti.

 “Hong Kong’un vatanseverlerce yönetilmesi, Bir Ülke İki Sistem için bir garanti”

Basın toplantısında, Çin Ulusal Halk Meclisi’nin Hong Kong’daki seçim sisteminde düzenlemeler yapılmasını öngören kararını değerlendiren Başbakan Li Keqiang, ilgili kararın çok net olduğunu, bununla “Bir Ülke İki Sistem” modelinin iyileştirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Li Keqiang, Hong Kong’un vatanseverler tarafından yönetilmesinin, “Bir Ülke İki Sistem” politikasının istikrarlı şekilde sürdürülmesine garanti sağlayacağını dile getirdi.

Hong Kong’daki farklı çevrelere salgınla mücadelede bir an önce zafer kazanmak, ekonomik toparlanma sağlamak, halkın yaşam koşullarını düzeltmek ve bölgenin uzun vadeli refah ve istikrarını korumak için ortak çaba harcama çağrısında bulunan Li, merkezi hükümetin Hong Kong’a tam destek vermeye devam edeceğini kaydetti.

“Çin ve ABD, ortak çıkarlarını genişletmeye odaklamalı”

Basın toplantısında, Çin ile ABD arasındaki ilişkileri de değerlendiren Li Keqiang, “Çin ve ABD arasında geniş ortak çıkarlar ve işbirliği yapılabilecek birçok alan bulunuyor. İki taraf, dikkatlerini daha çok ortak noktalara çevirerek ortak çıkarlarını genişletmeye odaklanmalı. Çin ve ABD, zorlukların üstesinden gelerek, ikili ilişkilerin istikrarlı bir yönde ilerlemesini sağlamalı.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Li Keqiang, “İki ülkenin, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Joe Biden arasında yakın tarihte yapılan telefon görüşmesinin ruhu doğrultusunda birbirinin temel çıkarları ile başlıca kaygılarına saygı göstermesini, birbirinin iç işlerine müdahale etmemesini, ikili ilişkileri çatışmama, zıtlaşmama, karşılıklı saygı ve işbirliğine dayalı ortak kazanç ilkeleri temelinde sağlıklı ve istikrarlı şekilde ilerletmesini bekliyoruz. Bu, hem iki ülke halkının çıkarlarına hem de uluslararası toplumun beklentilerine uygun.” diye konuştu.

Aralarında tarih, kültür, kalkınma aşaması ve toplumsal sistem gibi açılardan farklılıklar bulunan iki ülkenin uyuşmazlık ve fikir ayrılıkları yaşamasının da kaçınılmaz olduğuna işaret eden Li Keqiang, önemli olan noktanın, söz konusu uyuşmazlık ve fikir ayrılıklarının nasıl ele alındığı olduğunu ifade etti.

Başbakan Li, “İki tarafın geniş kapsamlı alanlarda ve çeşitli düzeylerde diyalog yapabileceğini umuyoruz. Kısa sürede bir fikir birliğine varılamasa da fikir alışverişi yapılabilir. Bu da fikir ayrılıklarının kontrol edilmesi ve çözülmesi için faydalı.” dedi.

 “Taiwan Boğazı’nın iki yakasının entegre gelişmesi ilerletilecek”

Basın toplantısında, Çin’in Taiwan bölgesine yönelik politikalarını yineleyen Başbakan Li Keqiang, merkezi hükümetin Taiwanlı şirket ve vatandaşlara yarar sağlayan bir dizi politika çıkardığına işaret ederek, “Merkezi hükümet, bundan sonra da Taiwanlı yurttaşların anakesimin kalkınmasının doğurduğu fırsatlardan yararlanmasını sağlamaya, Taiwan Boğazı’nın iki yakasının entegre şekilde gelişmesini ilerletmeye devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Li Keqiang, Tek Çin politikası ile 1992 Konsensüsü’ne sadık kalınması koşuluyla Taiwan’daki tüm siyasi partilerden ve topluluklardan kişilerin, Taiwan Boğazı’nın iki yakası arasındaki ilişkiler ile Çin ulusunun geleceği konusunda ana kesimle temaslarda bulunmasını olumlu karşıladıklarını dile getirdi.

Başbakan Li, Taiwan Boğazı’nın iki yakası arasındaki ilişkilerin barışçıl şekilde gelişmesini ve anavatanın birleşme sürecinin ilerletilmesini desteklediklerini, ancak Taiwan’ın bağımsızlığını amaçlayan her tür bölücü faaliyete ve dış güçlerin Taiwan meselesine müdahalesine karşı çıktıklarını vurguladı.

“Negatif liste daha da kısaltılacak”

Başbakan Li Keqiang, Çin’in dışa açılmayı daha da genişleterek, yabancı sermayenin Çin piyasasına giriş iznine dair negatif listeyi kısaltmaya devam edeceğini söyledi.

Başbakan Li, “Çin ekonomisi, dünya ekonomisiyle derinliğine kaynaştı. Çin, dışa açılmayı sürekli genişletecek. Bu, Çin’in çıkarları için bir gereksinim olduğu gibi, tüm dünya için de faydalı. Çin, ayrıca piyasalaşmış, hukukun üstünlüğüne dayalı ve uluslararasılaşmış bir iş ortamı yaratmaya devam edecek. İç talebi genişletirken dışa açılma seviyesini de sürekli yükseltecek Çin, yabancı yatırımların başlıca hedef noktası ve dünyadaki büyük bir piyasa olmaya devam edecek.” dedi.

Li Keqiang, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Geçen yıl, ASEAN üyesi 10 ülke ile Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda olmak üzere toplam 15 ülke, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasını imzaladı. Bu, karşılıklı saygı ve eşit muamele temelinde fikir birliğine varılabileceğini ve ortak çıkarlar elde edilebileceğini de kanıtladı. Çin, küresel endüstriyel zincir ile tedarik zincirinin önemli bir parçası olarak, Dünya Ticaret Örgütü’nün kuralları temelinde oluşturulan çok taraflı ticaret sistemini koruyacak. Çin, ayrıca karşılıklı yarara dayalı ve ortak kazanca faydalı tüm çok taraflı ve ikili mekanizmalara açık bir tavırla yaklaşacak.”

Yorumlar

yorum