“Asya-Pasifik işbirliği gemisi yeniden denize açılıyor”

in-1.jpg

26. APEC Liderleri Gayri Resmi Toplantısı dün, Papua Yeni Gine’de sona erdi. İki gün süren toplantıda, karşılıklı bağlantılarının hızlandırılması, Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi’nin inşası ve dijital ekonomi gibi alanlarda geniş mutabakat sağlandı.

Toplantıda en çok dikkat çeken noktalardan biri ise, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in “açıklık, kalkınma, kapsayıcılık, inovasyon ve uluslararası kurallara dayalı gelişim” önerisinin geniş kabul görmesi.

Söz konusu önerinin Asya-Pasifik işbirliğine üç konuda itici güç sağlayacağı öngörülebilir.

Bunlardan ilki Asya-Pasifik’in geleceğine “dışa açılma” desteği olacak. Asya-Pasifik bölgesi şu an bir kez daha tarihi bir kavşakta bulunuyor. Bir yandan bölge, küresel ekonominin kazandırdığı sonuçlar ile bilimsel ve teknolojik devrimlerin getirdiği fırsatlardan yararlanıyor. Ancak diğer yandan da küreselleşme karşıtı seslerin ve ticari sürtüşmelerin tırmanması bölgede belirsiz ve istikrarsız unsurların artmasına yol açıyor.

Xi Jinping toplantıda, APEC’e üye ekonomik topluluklara açık bir Asya-Pasifik ekonomisi oluşturulmasının yanı sıra, ticaret ve yatırım serbestisi ve kolaylığının hızlandırılması çağrısında bulundu. Xi’nin söz konusu çağrısı, bölgenin gelecekteki gelişimi açısından yön ve hedef belirlenmesine yardımcı oldu.

Çin’i örnek olarak aldığımızda, kısa süre önce sona eren 1. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda (CIIE) varılan 57,8 milyar dolar değerindeki sözleşmelerden, Çin’in dışa açılan piyasasının getirdiği yararlar derin bir şekilde hissedilebilir.

Bu nedenle, üye ekonomik toplulukların liderleri toplantı sırasında yaptıkları konuşmalarda, çok taraflı ticaret sistemini koruma ve Dünya Ticaret Örgütü’nün rolüne destek verme çağrısında bulundular. Çünkü Asya-Pasifik gemisinin doğru rotada seyretmesi yalnızca söz konusu mutabakatta ısrar edilmesiyle güvence altına alınabilir.

İkinci destek de Asya-Pasifik işbirliğinin inovasyonu alanında olacak. Dijital ekonominin dünyada yeni bir endüstriyel reformun temel gücü haline geldiği günümüzde, APEC üyeleri, art arda bazı dijital ekonomi gelişimi stratejileri ve planları ortaya koydu. Bununla birlikte, APEC bölgesindeki ekonomilerin yüzde 35’i hâlâ zayıf bir dijital ortama sahip ve birçok gelişme zorlukları yaşıyor.

2014’te gerçekleşen APEC Beijing Zirvesi’nde internet ekonomisinin APEC işbirliği çerçevesine alınmasından, 2017’de APEC Da Nang Zirvesi’nde ise, “İnternet ve Dijital Ekonominin Yol Haritası”nın açıklanmasına ve bu yılki zirvede Asya-Pasifik örnek elektronik liman ağı inşası ile APEC ticaret katma değeri veritabanı inşasında önemli ilerlemeler kaydedilmesine kadar, dijital ekonominin APEC’in gelecekteki büyümesine yeni güç kattığı söylenebilir.

Xi Jinping bu konuya yönelik olarak, “dijital ekonominin Asya-Pasifik’in, hatta bütün dünyanın gelecekteki gelişme yönü olduğununa” işaret ederek, “büyümenin yeni itici gücü ve gelişme yolu arayışında bulunulması” ve “dijital alanda altyapı tesisleri inşasının güçlendirilmesi” gibi önerilerde bulundu.

Aslında, büyük bir “dijital ülke” olan Çin, paylaşım ekonomisi, online alışveriş ve mobil ödeme gibi alanlarda gerçekleştirdiği teknolojik inovasyonlarla, Asya-Pasifik bölgesinin dijital ekonomisinin gelişimine büyük yardım sağlayacak.

Üçüncü etki de Asya-Pasifik’in gelişiminde “kapsayıcılık” alanında olacak. Asya-Pasifik bölgesinin karşı karşıya bulunduğu en büyük sorun, zengin çeşitlilik bulunduğu halde kapsayıcılığın yetersiz olması.

Xi, bunun için APEC’ne üyelere “çeşitlilikten hareket ederek, birbirinin gelişim tercihlerine saygı gösterme”, “interkoneksiyon için hazırlanan planları yerine getirme” ve “bütün ülkelerin ortaklaşa gelişmesi için fırsatlar ve alanlar yaratma” çağrısında bulundu.

İnterkoneksiyon, kapsayıcı ve ortak kalkınmanın gerçekleştirilmesinin temelini oluşturuyor. Bu konuda, Çin’in önderliğindeki Kuşak ve Yol inşası şüphesiz ki en başarılı örneklerden biri. Çin ile Kuşak ve Yol güzergahındaki ülkeler arasındaki dış ticaret hacmi, 2017 yılının başında 1 trilyon 440 milyar 320 milyon dolara ulaştı ve proje güzergahtaki ülkelerde 244 bin istihdam fırsatı yarattı.

Şüphesiz ki, küresel ekonomik yapıda büyük değişikliklerin yaşandığı bir zeminde, Asya-Pasifik işbirliği süreci birçok tehditlerle karşı karşıya gelecek. Bölgedeki ekonomiler, Asya-Pasifik gemisini ancak dışa açık, inovatif ve kapsayıcı düşüncelerle daha güzel bir geleceğe doğru sürebilir.

Kaynak: CRI Haber Merkezi-Sheng Yuhong

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum