Analiz: Çin ekonomisi yıla iyi başladı

20190417203437698_53284.jpg

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından bugün yayımlanan verilere göre, yılın ilk çeyreğinde Çin’de GSYİH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 oranında artarak, 3 trilyon 192 milyar 811 milyon dolara ulaştı.

İstihdam, mal fiyatları ve kişisel gelirler dâhil olmak üzere başlıca endeksler beklentilerin üzerinde kaydedilirken, Çin ekonomisinin yılın başında gösterdiği performans, piyasaya güveni artırdı ve yıllık büyüme hedefinin gerçekleşmesi için de sağlam bir temel atmış oldu.

2019’un ilk üç ayında Çin ekonomisine dair üç özellik dikkat çekti. İlk olarak, büyüme hızı, Çin hükümetince öngörülen yüzde 6-6,5 aralığında kalırken, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yüzde 6,3’lük tahmininin üzerine çıktı.

İkinci nokta, ülkenin ekonomik yapısının düzeltilmesi ve kalkınmanın niteliğinin yükseltilmesi oldu. Yılın ilk çeyreğinde, hizmet sektöründen elde edilen katma değer, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 oranında artarak, GSYİH’nin yüzde 57,3’ünü oluşturdu.

Yüksek teknoloji sektörünün büyüme hızı yüzde 7,8, yeni gelişen stratejik sektörlerin büyüme hızı ise yüzde 6,7 olarak kayıtlara geçti.

Tüketim ise ekonomik büyümeye yaptığı katkının yüzde 65,1’e ulaşmasıyla kalkınmayı ilerleten en önemli lokomotif hâline geldi. Sanayi, talep ve bölgesel gelişme gibi üç noktaya bakıldığında, arz yönlü reformların uygulanmasında büyük ilerlemeler kaydedildiğini söylemek mümkün.

Ekonomiye dair dikkat çeken üçüncü nokta ise, insanların piyasaya yönelik güvenlerinin artması oldu.

Yılın ilk çeyreğinde Çin’de tüketici güven endeksi 2018’in son çeyreğine kıyasla 3,2 puan arttı. Bunun yanında, dış ticaret hacmi de yüzde 3,7 oranında büyüdü.

Küresel ticaretteki ihtilafların tırmandığı ve ekonomik kalkınma konusundaki belirsizliklerin arttığı günümüz dünyasında Çin ekonomisinde yılın başında bu neticelerin elde edilmesi kolay olmadı. İstatistikler, Çin ekonomisinin, ticari anlaşmazlıklar gibi dışarıdan kaynaklı olumsuz unsurların üstesinden gelerek, baskıya karşı direnme gücünü de yansıtıyor. Tüm bunların, Çin ekonomisinin yeniden yükselişi için temel attığı da söylenebilir.

Öte yandan, Çin hükümetinin reform ve dışa açılma uygulamalarını kararlılıkla ilerletmesi ve ilgili politikaları öngörülen tarihlerde hayata geçirmesi sayesinde Çin hükümetine ve Çin piyasasına dönük güven artarken, Çin ekonomisinin iyi bir başlangıç yapması için de uygun bir ortam yaratıldı.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin istikrarlı şekilde yükselişi, kuşkusuz tüm dünya için olumlu bir sinyal sayılıyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayımlanan en son Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda bu yılki küresel büyüme tahmini düşürülürken, Çin’in büyüme tahmini ise yükseltildi. Bu tespit de Çin ekonomisinin küresel ekonominin lokomotifi işlevi görmeyi sürdüreceğini gösteriyor.

Çin’in ilk çeyreğe dair ekonomik karnesinde göze çarpan birçok olumlu unsur, önümüzdeki dönemde Çin’in küresel ekonomik büyümenin yavaşlamasına, dış belirsizliklerin artmasına ve içerideki yapısal zorlukların çoğalmasına direnmeye devam edeceğinin sinyallerini veriyor. Ayrıca, bu gelişmeler, ekonominin makul bir aralıkta seyretmeyi sürdüreceğinin, şayet Çin ekonomisini bir uzay gemisine benzetirsek, bu devasa aracın emin adımlarla ilerleyeceğinin işareti olarak da görülebilir.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum