Tweetler ticaret savaşının maliyetine ilişkin gerçeği söylemiyor

abd-cin-UAPw_cover.jpg

Ticaret savaşı konusunda yorumlar yapan Trump yanlısı radyo sunucusu Bill Mitchell şu şekilde tweetler atıyor: ABD tüketicileri kendi ürettiklerinin yüzde 80’ini satın alırken, fakir Çinliler kendi yaptıklarının çok küçük bir kısmını satın alıyor.

Mitchell diyor ki; “Biz kendi kendimize geçinebiliyoruz, Çinliler geçinemiyor. Eğer ABD’ye ihracat yapamazlarsa çökebilirler.”

Şimdi, Çin “ABD’ye ihracat yapamazsa” ne olacağına, olgu ve rakamların ışığında bakalım. Çin’in 2018 yılında ABD’ye ihraç ettiği malların toplam değeri 478 milyar ABD doları tutmakta olup bu tutar, Çin’in aynı yıl içindeki 13 trilyonluk YİGSH (yurt içi gayri safi hasıla)’sının sadece yüzde 3,6’sına denk düşüyordu. Çin 2018’de yüzde 6,6 oranında büyüme kaydetti. O halde ülke, GSYİH’sının yüzde 3,6’sına tekabül eden ABD siparişlerinin tümünü yitirse bile Çin ekonomisi çökmeyecektir.

Bunun da ötesinde diğer ülkelere yönelen ihracatın artışı, özellikle de bazı yükselen ülkelerdeki piyasaların devasa boyutları dikkate alındığında ABD piyasasındaki kayıpları telafi edecektir. Nitekim Çin’in ihracatı, 2018’de, ABD doları cinsinden yüzde 9,9 artarak 353 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlasına ulaşmıştır. Gerçekler, Çin ihracatının ticaret savaşının ortasında dahi çökmediğini kanıtlamış oluyor.

Öte yandan yerli tüketimin artışı da ABD piyasasındaki kayıpları telafi edebilir. Çin’in, ihracat ve yatırımdan çok tüketim yönelimli bir ekonomiye dönüşmesi, ülkenin ABD piyasasına bağımlılığını azaltmıştır. Daha da ötesi; Huawei örneğini alın. Çinli tüketiciler, bu şirketin ABD Hükümeti ‘nin haksız muamelesine maruz kalmasından sonra bu teknoloji devinin akıllı telefonlarını artan miktarlarda almaya başladılar. Bazı Çin şirketleri için ABD piyasası daralmakta, buna karşılık Çin piyasası genişlemektedir.

Mitchell, okurları, Çin ekonomisinin ABD’ye ihracat olanağını kaybettiği takdirde çökeceğine inandırarak yanıltmak için bazı gerçekleri bilerek görmezden gelmeyi tercih etmiştir.

Bizi kaygılandıran, Çin’den ithalat olanağını yitirdiği takdirde ABD ekonomisine neler olacağıdır. ABD ekonomisi gerçekten kendine yeterli midir? Aslında yanıt olumsuzdur. Bütün bir yıl Çin’in ürettiği hiçbir şey almadan yaşamayı deneyip sonunda dayanamayan ABD ailelerinin öykülerini gözden geçirmek, Mitchell’in bu konuda daha doğru bir yargıya ulaşmasına yardım edebilir.

Küresel değer zincirinin önemli bir halkası olarak Çin, ABD’ye ihracatını durdurarak bu ülkenin ekonomisine kolayca darbe vurabilir. En azından nadir toprak metalleri ihracatının tamamen kesilmesi ABD ekonomisine Çin’e olduğundan çok daha fazla zarar verir. ABD, Çin yapımı ürünlere en bağlı ülkelerden birisidir. Mitchell’in ticaret savaşına ilişkin tweeti tamamen yanlıştır.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum