“Bacasız Sanayi” Pazarında Türkiye Nerede?

turist-1.jpg

Bacasız sanayi olarak da adlandırabileceğimiz turizm, günümüzde ülkelerin ve ülke içindeki gerek bölgelerin gerekse de kentlerin ekonomik olarak kalkınmalarında önemli rol oynamaktadır. Bunun en başta gelen nedeni turizm sektörünün çarpan etkisi özelliğidir.

Özellikle ulaşım ve bilgi teknolojileri sektöründe yaşanan gelişmeler turizm sektörüne olumlu katkı yapmıştır ve yapmaya da devam edecektir. Giderek daha fazla yabancı turist farklı ülkeleri ziyaret etme eğilimindedir.

Gelecekte dünya turizm pazarının büyüyeceği düşünüldüğünde, Türkiye açısından ne kadar önemli bir pazar olduğunu tahmin etmek güç olmayacaktır…

O halde, dünya turizm pazarının analizini basit veriler üzerinden yapalım. Örneğin, Tablo 1’de ülkelere gelen yabancı turist sayıları verilmiştir.

 

Tablo 1: Uluslararası Turist Sayıları (Milyon Kişi)

Sıra Ülke Dünya Turizm Örgütü Bölgesi Uluslararası Gelen Turist Sayısı (2014) Uluslararası Gelen Turist Sayısı (2015) 2015’in 2014’e göre değişim oranı (%)
1 Fransa Avrupa 83.7 84.5 0.9
2 ABD Amerika 75.0 77.5 3.3
3 İspanya Avrupa 64.9 68.2 5.0
4 Çin Asya 55.6 56.9 2.3
5 İtalya Avrupa 48.6 50.7 4.4
6 Türkiye Avrupa 39.8 39.5 -0.8
7 Almanya Avrupa 33.0 35.0 6.0
8 Birleşik Krallık Avrupa 32.6 34.4 5.6
9 Meksika Amerika 29.3 32.1 9.4
10 Rusya Federasyonu Avrupa 29.8 31.3 5.0

Kaynak: UNWTO Tourism Highlights, 2016 Edition.

Tablo 1’den de görüleceği üzere, Türkiye “uluslararası turist sayısı” açısından 2015 yılında 6.sırada yer almıştır. Ancak ilk 10 sırada yer alan ülkelerin tamamı 2014 yılından 2015 yılına turist sayılarını arttırırken sadece Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı % 0.8 azalmıştır.

İlk 10 sıralamasında dikkat çeken bir başka ülke de Meksika’dır…

Meksika, gelen yabancı turist sayısını bir önceki yıl olan 2014’e göre, %9.4 arttırmış ve sıralamada,  10.sıradan 9.sıraya yükselmiştir…

Ve elbette en fazla yabancı turist çeken ülke Fransa olmuştur 2015’te, 2014’te olduğu gibi… Eiffel Kulesi epey ilgi çekiyor sanırım!

 

Elbette tek başına, “gelen yabancı turist sayısı” bir anlam ifade etmeyecektir. Şimdi de, ülkelerin elde ettikleri “turizm gelirini” temel alalım ve Tablo 2’deki sıralamaya göz atalım…

 

Tablo 2: Uluslararası Turizm Gelirleri (Milyar $)

Sıra Ülke Dünya Turizm Örgütü Bölgesi Turizm Gelirleri (2014) Turizm Gelirleri (2015) 2015’in 2014’e göre değişim oranı (%)
1 ABD Amerika 191.3 204.5 6.9
2 Çin Asya 105.4 114.1 8.3
3 İspanya Avrupa 65.1 56.5 -13.2
4 Fransa Avrupa 58.1 45.9 -21.0
5 Birleşik Krallık Avrupa 46.5 45.5 -2.3
6 Tayland Asya 38.4 44.6 16.0
7 İtalya Avrupa 45.5 39.4 -13.3
8 Almanya Avrupa 43.3 36.9 -14.9
9 Hong Kong (Çin) Asya 38.4 36.2 -5.8
10 Macao (Çin) Asya 42.6 31.3 -26.4
12 Türkiye Avrupa 29.5 26.6 -9.8

Kaynak: UNWTO Tourism Highlights, 2016 Edition.

 

Tablo 2 incelendiği zaman, Türkiye’nin, Rusya ve Meksika gibi, ülkelerini ziyaret eden turist sayısı bakımından ilk 10 ülke arasında olmasına rağmen turizm gelirleri açısından ilk on ülke arasına giremediği görülmektedir…

Uluslararası turizm gelirleri açısından Türkiye dünyada 12.sıradadır…

Ayrıca Türkiye gelir açısından 2014 yılına göre %9.8 kayba uğramıştır…

İlk 10 sırada yer alan ülkelerden sadece ABD, Çin ve Tayland elde ettikleri gelir bakımından bir önceki yıla göre artış göstermişlerdir…

PEKİ, turist başına elde edilen gelire göre sıralama yapsak nasıl bir sıralama olurdu?

Bizde malum bir söz vardır… Kuru kalabalık J

Herhalde turizmcinin istemeyeceği bir durum olsa gerek…

Yabancı turist başına elde edilen gelire göre 1.sıra 2600 dolar ile ABD’ye, 2.sıra ise 2005 dolar ile Çin’e aittir. Türkiye ise yabancı turist başına 2015 yılında 673 dolar gelir elde etmiştir… Sanki biraz kuru kalabalık…

 

Son olarak da turizm gelirlerine göre ülkelerin pazar paylarına bakalım…

Tahmin ettiğiniz üzere, dünya turizm pazarından aslan payını %16.23 ile ABD almakta, arkasından %9.06 ile Çin gelmekte…

ABD ve Çin elde ettikleri gelir açısından birlikte pazarın %25’ini elde etmiş durumda…

İki ülke pazarın ¼’ünü elde ediyor ve acaba kaç ülke var dünyada? 200 civarı…

Türkiye ise müthiş turizm potansiyeline rağmen sadece % 2.11’lik bir paya sahip ne yazık ki…

Peki, ama neden?

Nedenlerini ve çözüm önerilerimi sunacağım bir başka yazımda buluşmak üzere…

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum