Turizm bölgelerindeki tesislerin niteliği artırılacak

5d20a5fed3806c1d24c409ac.jpg

Kültür ve Turizm Bakanlığınca turizm bölgelerindeki tesislerin niteliğinin artırılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinde Bakanlık belgeli tesislerin niteliklerinin yükseltilmesi teşvik edilecek.

Bakanlıkça, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında ilan edilen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinde, turizm tesislerinin daha nitelikli hale getirilmesi amacıyla dört ve beş yıldızlı oteller ile dört ve beş yıldızlı tatil köyleri için ek avantajlar sağlayan “Turizm Tesisler Uygulama Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikte yer alan düzenlemelerle yüksek harcama eğilimine sahip ziyaretçilerin, Türkiye’ye çekilmesi ve gelen ziyaretçilerin kalma sürelerinin uzatılmasını sağlamak için Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinde Bakanlık belgeli tesislerin niteliklerinin yükseltilmesi teşvik edilecek.

Mevcut imar haklarına uygun olması şartıyla Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’te yer alan tüm turizm tesislerinin hayata geçirilebildiği bu bölge ve merkezlerde, yatırımcılar tarafından talep edilmesi halinde, sadece dört ve beş yıldızlı oteller ile dört ve beş yıldızlı tatil köyleri için yönetmelikte tanımlanan mevcut duruma ek avantajlardan yararlanılması sağlanacak.

Bunlar dışındaki tesislere ilişkin uygulamalar, 3194 sayılı İmar Kanunu’na dayanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve imar planları ile yürütülmeye devam edecek.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve imar planları ile bütünleşik olarak uygulanacak yönetmelik, dört ve beş yıldızlı oteller ile dört ve beş yıldızlı tatil köyleri için güncel mimari eğilimlere yönelik yeni çözümlemelere olanak sağlayacak.

Konaklama birimlerinin yapılanma koşulları düzenlendi 
Yönetmelikte tanımlanan turizm tesislerinin hizmet kalitesinin üst seviyelere çıkarılması için konaklama birimlerinin yapılanma koşulları ile bu birimlere hizmet eden yardımcı ve tamamlayıcı unsurlara ilişkin düzenlemelere yer verildi.

Düzenlemeden faydalanmak isteyen yatırımcılar, yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde Bakanlığa başvurabilecek.

İlgili yerel idarelere de belirli sorumluluklar yüklendiği yönetmelikle turizm tesislerinin konut gibi farklı kullanımlara imkan verecek şekilde kullanılmasının önüne geçilmesi sağlanacak.

Yönetmelikten faydalanan tesisler, Bakanlıktan aldıkları turizm belgelerinin iptal olması durumunda bunu başka bir amaçla kullanamayacak; belge iptal gerekçelerinin giderilmesi halinde tesisler yeniden faaliyete geçebilecek.

Dört ve beş yıldızlı oteller ile dört ve beş yıldızlı tatil köylerine turizm belgesi düzenleme esasları, Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’te belirlendiğinden “Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliği”nden faydalanan bu tür ve sınıftaki tesisler daha alt sınıftaki veya farklı bir türdeki tesise dönüştürülemeyecek. Böylelikle bu tesislerin nitelikleri sürekli üst seviyede ve Bakanlık kontrolünde olacak.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum