AB ve Türkiye’den vizesiz seyahat mesajı!

24253721899_7dba45ac7e_b.jpg

TÜRKİYE, AB İLİŞKİLERİNDE YENİ SAYFA

Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantının ardından ortak basın açıklaması yapıldı. İki tarafın da diyaloğu sürdürme konusunda dürüst olduğu belirtilen açıklamada, toplantıda siyasi kriterler ve Müzakere Çerçevesi dahil son gelişmeleri, tematik konulardaki işbirliğini, ekonomi, ticaret ve gümrük birliği, güvenlik, mali işbirliği (IPA), enerji, göç, vize serbestisi ve terörle mücadele konularının ele alındığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugünkü Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog’da, Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik öneminin altını çizdik. Aramızdaki dürüst ve açık diyaloğu sürdürme; ortak sınamalarımıza cevap bulmak ve ortak çıkarlarımızın bulunduğu önemli alanlarda işbirliği yapmak için her iki tarafın gündemlerinde en üst sıralarda bulunan konuları ele alma kararlılığımızı yineledik.

Türkiye’nin katılım süreci, Türkiye-AB ilişkilerinin sahip olduğu potansiyeli tam olarak ortaya çıkarmak ve Türkiye’deki ekonomik, siyasi ve sosyal reformlar açılarından önemli bir çerçeve teşkil edebilir. Bu çerçevede, siyasi kriterler ve Müzakere Çerçevesi dahil son gelişmeleri, tematik konulardaki işbirliğimizi: ekonomi, ticaret ve gümrük birliği, güvenlik, mali işbirliği (IPA), enerji, göç, vize serbestisi ve terörle mücadele konularını ele aldık.

Reform Eylem Grubu (REG) toplantılarının yeniden başlaması memnuniyetle karşılandı. Türk tarafı, AB’ye katılım yönündeki bağlılığını ve 29 Ağustos 2018 tarihli REG toplantısının ardından yapılan basın açıklamasında yer aldığı üzere, hukukun üstünlüğü ve temel haklar alanlarında hızlı bir şekilde reform gerçekleştirme konusundaki kararlılığını yineledi. Avrupa Konseyi’nin standartları ve AB normları bahsekonu reformlar için bir çıpa işlevi görecektir. Yargı Reform Stratejisinin güncellenmesine dair devam eden çalışmalar ve AB’nin olası katkıları görüşüldü.

Her iki taraf, Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi ile devam eden diyalog ve işbirliğinin önemi hususunda mutabık kaldı. Adalet Bakanlığı ile Avrupa Konseyi arasındaki gayrı resmi çalışma grubunun devamından duyulan memnuniyeti not etti.”

VİZE SERBESTİSİ SÜRECİNE DEVAM EDİLECEK

Tearaflar arasındaki görüşmede gündeme gelen vize serbestisi konusu ile ilgili de “Taraflar, kalan tüm kriterlerin yerine getirilmesi amacıyla vize serbestisi sürecine devam edilmesi yönündeki niyetlerini teyit etmişlerdir. Vize Serbestisi Yol Haritası kriterleri çerçevesinde, Türkiye, ikinci nesil pasaportları 2 Nisan’dan bu yana düzenlemeye başlamıştır; Türkiye ile AB arasında Europol ve ciddi suç ve terörle mücadeleden sorumlu Türk makamları arasında kişisel veri aktarımına ilişkin operasyonel bir anlaşma imzalanması için müzakereler 30 Kasım’da başlayacaktır.” açıklaması yapıldı.

SURİYE KONUSUNDA TÜRKİYE’YE DESTEK

Toplantığı, Suriye’deki iç savaş ve Türkiye’nin sığınmacılar konusundaki örnek davranışı ile ilgili AB görevlileri tarafından övgü dolu sözler sarf edildi. Açıklamada Suriye ve sığınmacılar konusunda şu ifadeler kullanıldı:

​”Türkiye, dünyada en büyük sığınmacı nüfusuna ev sahibi haline gelmiştir ve eğitim ve sağlık gibi hizmetlere erişimi temin etmek için üstün çaba sarfetmektedir. 18 Mart 2016 Mutabakatı, düzensiz göçün yönetimine önemli katkı sağlamış ve Türkiye ile AB arasında benzeri olmayan bir işbirliğinin önünü açmıştır. İç savaş nedeniyle ülkelerini terk eden Suriyelilere ev sahipliği yapan ve onları destekleyen Türkiye, bu konuda benzersiz bir cömertlik sergilemiştir. Türkiye ve AB, göç yönetimi ve insani yardım alanlarında yakın ortaklar olup bu alanlarda iyi bir işbirliği ortaya koymaktadır. AB Sığınmacı Mali İmkanı, Türkiye’deki Suriyelilerin ve ev sahibi toplumların ihtiyaçlarının kapsayıcı bir şekilde ve eşgüdüm içerisinde karşılanmasını temin eden ortak bir işbirliği mekanizması sağlamaktadır. Suriye krizine kapsayıcı, muteber ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması bağlamında, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı uyarınca, müzakere edilmiş bir siyasi geçiş sürecine olan ihtiyacı vurguladık. İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıra’nın tam olarak uygulanması ve ilgili tüm tarafların Muhtıra hükümlerine riayet etmesi suretiyle sağlanacak kalıcı bir ateşkesin öneminin altını çizdik. Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın ve bu Anlaşma uyarınca yaptırımların kaldırılması sonucunda İran’ın yararlanmakta olduğu ekonomik faydaların sürdürülmesinin önemi hususunda mutabık kaldık.”

Kaynak:DHA

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum