DEVA Partisi’nden Enis Berberoğlu açıklaması: AYM bugün yayımlanan kararı ile hukuk devleti dersi vermiştir

1600369287412-deva.jpg

Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu hakkında ikinci kez “Hak ihlali” kararı vermesi hakkında DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, “AYM bugün yayımlanan kararı ile yerel mahkemelere ve kamu gücünü kullanan tüm organlara hukuk devleti dersi vermiştir” dedi.

Yeneroğlu, iktidarın hukuk reformu ve yeni anayasa ile toplumu oyaladığını iddia ederek, Mahkeme’nin kararını okuyup, anlamalarını umduğunu belirtti. Hukuk devletinin yok sayıldığını söyleyen Yeneroğlu, “Ülkemizde yargı kararlarının uygulanmaması sistematik bir hal almıştır” ifadeleri kullandı. Adalet Bakanlığı ve HSK’yı yerel mahkeme üyeleri hakkında acilen işlem başlatmaya devam Yeneroğlu, AYM kararını şu şekilde değerlendirdi:

  1. Hukuk devletini retorikten ibaret görenler, türlü bahaneler ve hukuk tanımaz tutum ve davranışlarla bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edenler hukuka uygun davranmadıkları müddetçe Türkiye’de hukuk devletinin varlığından söz edilemez.
  2. Kararlarının icra edilmemesi halinde mahkeme kararları anlamsızlaşır. Adil yargılanma hakkı işlevsizleşerek, hukuk devletine olan güven ortadan kalkar. Hukukun üstünlüğü ilkesini de sert bir şekilde sarsacak olan bu ağır ihlal anayasal düzene de ciddi biçimde zarar verir. Anayasa’nın üstünlüğünün kalmadığı bir yerde AYM’nin varlığı ile etkililiği de sorgulanır hale gelecektir.
  3. Mahkeme hak ihlali kararının sorgulanması ve kararın gereğinin yerine getirmemesinin hukuki güvenlik ilkelerine açık ve ağır bir aykırılık teşkil eder. Anayasal hükümlere uymamanın ilgililer açısından cezai, idari ve hukuki sorumluluklar doğurması hukuk devleti olmanın doğal sonucudur.
  4. Anayasal düzenin korunması yalnızca Anayasa Mahkemesi’ne ait bir görev değildir. Anayasa’yı koruma ve anayasal kurallara sadakat gösterme yükümlülüğü, anayasal kurumların, kamu gücünü kullanan organların, tüm gerçek veya tüzel kişilerin asli görevidir.
  5. Anayasa’nın açık maddeleri gereğince yerel mahkemelerin yükümlülüğü, ihlal kararlarının “uygunluğunu” ya da “yerindeliğini” sorgulamak değil ihlalin sonuçlarını gidermek üzere işlemlere başlamaktan ibarettir. Bu nedenle yerel mahkeme doğrudan yargılamaya başlamalı, mahkûmiyet kararının uygulanması durdurulmalı, hak ihlalleri giderilmeli ve yeniden yapılacak yargılamada durdurma kararı verilmelidir.
Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum