Bankacılıkta çalışan ve şube sayısındaki azalma yavaşladı

0f62ad5d28544cce0a0d0551165ddad8_83122jpg_610x375.jpeg

Yılın ilk yarısında bankalardaki kredi büyümesine bağlı kârlılık artışı, istihdam ve şube sayısına yansıdı. Bankaların personel azaltımı ve şube kapatımı 2017 yılının ilk yarısında yavaşladı.

Türkiye Bankalar Birliği’nin açıkladığı verilere göre, mevduat, kalkınma ve yatırım bankalarında istihdam ve şube sayısında düşüş 2017 yılının ilk yarısında yavaşladı. Yavaş da olsa bir toparlanma başladı.

Ekonomik faaliyette canlama ve bankacılık sektöründe büyümenin yeniden hızlanmasına bağlı olarak 2017 yılının ilk yarısında şube ve personel sayısındaki azalış yavaşladı.

Mevduat, kalkınma ve yatırım bankalarında, 2017 yılının ikinci çeyreğinde 2016 yıl sonuna göre, şube sayısı 57 adet, çalışan sayısı 680 kişi azaldı.

TBB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bankacılık sisteminde Nisan-Haziran 2017 döneminde faaliyet gösteren banka sayısı 51’dir. Mevduat bankaları sayısı 33, kalkınma ve yatırım bankaları sayısı 13, katılım bankaları sayısı 5’dir. Mevduat bankalarından 3 tanesi kamu sermayeli, 9 tanesi özel sermayeli ve 20 tanesi yabancı sermayeli bankadır.

Kalkınma ve yatırım bankalarının 3 tanesi ile katılım bankalarının 2 tanesi kamu sermayeli bankalardır BDDK’nın 11 Mayıs 2017 tarih ve 7326 sayılı Kararı doğrultusunda The Royal Bank of Scotland Plc. tasfiye sürecine girmiş ve tasfiye kararı 22 Mayıs 2017 tarihinde tescil edilmiştir.

İstihdam

Haziran 2017 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında toplam çalışan sayısı 196.019 kişi olmuştur. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre 3.410 kişi (yüzde 1,71 oranında), 2016 yılsonuna göre ise 680 kişi azalmıştır.

Nisan-Haziran 2017 dönemi itibariyle, banka çalışanlarının yüzde 30’u kamusal sermayeli mevduat bankaları, yüzde 38’i özel sermayeli mevduat bankaları, yüzde 29’u yabancı sermayeli mevduat bankaları ve yüzde 3’ü ise kalkınma ve yatırım bankaları tarafından istihdam edilmiştir.

Çalışan sayısı

2016 yıl sonu rakamları ile karşılaştırıldığında çalışan sayısı, kamusal sermayeli mevduat bankalarında 900 kişi, özel sermayeli mevduat bankalarında 183 kişi artarken, yabancı sermayeli mevduat bankalarında 1.689 kişi, kalkınma ve yatırım bankalarında 73 kişi, Fon bankasında ise 1 kişi azalmıştır.

Mevduat bankalarında banka başına çalışan sayısı 5.780’dir. Bu rakam kamu sermayeli bankalarda 19.495 özel sermayeli bankalarda 8.214, yabancı sermayeli bankalarda 2.906 ve kalkınma ve yatırım bankalarında 405 kişidir.

Çalışan sayısında yıllık değişim

Şube başına düşen ortalama çalışan sayısı mevduat bankalarında 18, kalkınma ve yatırım bankalarında 117 kişidir. Bu rakam kamu sermayeli bankalarda 16, özel sermayeli bankalarda 18 ve yabancı sermayeli bankalarda 20’dir.

Haziran 2017 dönemi itibariyle, bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 78’i yükseköğretim kurumları mezunu, yüzde 7’si ise yüksek lisans ve doktora yapmış olanlardan oluşmaktadır. Bu oran ilköğretim için yüzde 1, orta öğretim için yüzde 14’tür.

Kamusal sermayeli mevduat bankaları ile özel sermayeli mevduat bankalarında çalışanların yüzde 88’ini yükseköğretim kurumlarını bitirmiş ve lisansüstü eğitim yapmış personel oluşturmaktadır. Bu oran yabancı sermayeli mevduat bankalarında yüzde 81, kalkınma ve yatırım bankalarında yüzde 85 düzeyindedir. şeklindedir.

Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 51’dir. Bu oran kamusal sermayeli mevduat bankalarında yüzde 44, özel sermayeli mevduat bankalarında ve yabancı sermayeli mevduat bankalarında yüzde 55, Fon bankasında ve kalkınma ve yatırım bankalarında ise yüzde 35’tir.”

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum