Yüzde 25’lik kâr payı dağıtımı limitinden hangi şirketler muaf tutuldu?

raw_ugur-gurses-kar-payi-avansi-dagitimindaki-degisikligi-yorumladi-kamunun-tum-potansiyel-nakit-kaynaklari-secim-icin-seferber-edilmis_224033746.jpg

Ticaret Bakanlığı Koronavirüs salgını nedeniyle şirketlere getirdiği yüzde 25’lik kâr payı sınırlamasının usul ve esaslarını belirledi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e göre kâr payı sınırlamasından istisna tutulmak isteyen ve belirlenen şartları taşıyan şirketlerin Bakanlık’tan uygun görüş alması gerekecek.
BloombergHT’nin haberine göre geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecek. Bu sınırlama, iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımında uygulanmayacak.
Sermaye şirketlerinde genel kurul tarafından 30 Eylül’e kadar yönetim organına kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecek.
Yüzde 25 sınırlamasının getirildiği 17 Nisan’dan önce kar payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, belirlenen sınırı aşan kısma ilişkin ödemeler ile hesap döneminde zarar edilmiş olmasına karşın serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alınmışsa henüz ödenmemiş kısma ilişkin tüm ödemeler 30 Eylül’e kadar ertelenecek.
Ertelenen ödemelere ilişkin olarak faiz tahakkuk ettirilmeyecek.

Hangi şirketler istisna kapsamında?

Tebliğle, kar payı dağıtımına ilişkin istisnalar da belirlendi. Buna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden veya ücretsiz izne ayrılanlardan nakdi ücret desteğinden yararlandırılanları istihdam edenler ile Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç, 120 bin lira ve altında kar pâyı dağıtımı kararı alınan şirketler istisna tutulacak.
Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kar payının yarısından fazlasının, kanun hükümleri çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılması şartıyla kar payı dağıtımı kararı alınan şirketler de istisnadan yararlanacak.

 

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum