Vergi Konseyi’nin üye sayısı 57’ye çıkarıldı

maliye-bakanligindan-2b-ve-tarim-arazileri-icin-uyari_091c5a8.jpg

Maliye Bakanlığının “Vergi Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, daha önce 52 üyeden oluşan Konsey artık doğal üyeler, kamu kesimi grubu ve seçilmiş üyeler gruplarını temsilen 57 üyeden oluşacak.

Doğal üyeler, Bakanlık Müsteşarı, Gelir İdaresi Başkanı, Vergi Denetim Kurulu Başkanı, Gelir Politikası Genel Müdürü ile sekreterya hizmetlerini yürüten üyeden oluşacak.

Kamu kesimi grubu, Maliye Bakanlığını temsilen iki üye ile Adalet Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını temsilen birer üyeden teşekkül edecek.

Konseydeki seçilmiş üyeler de konsey başkanının önerisi üzerine Maliye Bakanı tarafından seçilen, ekonomi, maliye ve vergiyle ilgili alanlarda uzmanlık ve kariyere sahip kişiler veya sanayi, işletme, ticaret, finans veya hizmetler alanında temayüz etmiş müteşebbislerden (en az 9 üye üniversitelerden olacak) olmak üzere 20 üyeden oluşacak. Üye olarak seçilecek kişilerde en az 10 yıl yönetim kurulu başkanlığı veya üyeliği tecrübesine sahip sanayi, işletme, ticaret, finans veya hizmetler alanında temayüz etmiş müteşebbis özelliği aranacak.

Öte yandan yıllık çalışma programına Maliye Bakanı onayı gerekecek ve yapılan çalışmalar yıl sonunda raporlanarak kamuoyuna sunulacak.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum