'Varlık Fonu yeni özelleştirme uygulamasına dönüşmemeli'

varlik-fonu-yeni-ozellestirme-uygulamasina-donusmemeli_3af2923.jpg

ANKARA

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, bazı şirketlerin Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Varlık Fonu’na devredilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Atalay, kanunun gerekçesinde, Türkiye Varlık Fonu’nun oluşturulma amacının “sürdürülebilir büyüme ve finansal kalkınmayı sağlamak” olarak belirtildiğini hatırlatarak, fonun kurulmasıyla birçok hedefin gerçekleştirilmek istendiğini vurguladı. Atalay, şunları kaydetti:

“Bunlar arasında, ‘kalkınmanın lokomotifi olan reel sektör yatırımlarına, stratejik sektör, şirket ve projelere uzun vadeli kaynak sağlanması yoluyla kalkınmanın hızlandırılması, ekonomide sürdürülebilir büyüme oranlarının yakalanması ve ekonomik istikrarın sağlanması’ başta gelmektedir.

İşçiler açısından en dikkat çekici hedef, hiç kuşku yok ki, ‘büyüme oranına gelecek on yıl içinde yıllık yüzde 1,5 oranında ilave artış sağlanması’ yanı sıra ‘yapılacak yatırımlarla yaklaşık yüzbinlerce kişilik ek istihdam sağlanması’ olmaktadır. Bu hedefler, yatırımlar yoluyla istihdamın artması ve ekonomik büyüme sağlanarak refahın yaygınlaşması açısından önemli ve kabul edilebilir niteliktedir.”

“Tereddüt ve endişeler giderilmeli”

Bakanlar Kurulu kararıyla, BOTAŞ, TPAO, Eti Maden, Çaykur, PTT, Türksat, Ziraat Bankası, Halkbank ve Borsa İstanbul gibi kamu sermayeli şirketlerin, banka ve finans kuruluşlarının, özelleştirme programında bulunan bazı şirketlerin, Türkiye Varlık Fonu’na devredildiğini hatırlatan Atalay, şu değerlendirmede bulundu:

“Burada çalışanların statüsünün ne olacağı sözlü taahhütlerle değil yazılı olarak netleştirilmeli, istihdam güvencelerinin korunacağı belirtilmelidir. Bunun için gerekli düzenlemeler vakit kaybedilmeden yapılmalıdır. Türkiye’de ulusal tasarruf oranının yükseltilmesi için çaba gösterilmesi olumludur. Ancak bu yaklaşım ‘yeni bir özelleştirme’ uygulamasına dönüşmemeli, ‘geleceğe ipotk’ sonucuna yol açmamalıdır. Hiç kuşku yok ki, ekonomik büyümenin sağlanması önem taşımaktadır. Ancak bir o kadar önemli olan husus da ‘kim için ve nasıl büyüme’ sorusudur. Tasarrufun toplumun hangi kesimi tarafından yapılacağıdır. Milletin tasarruflarıyla oluşturulan ve sınırlı sayıda kalan kamu şirketlerinin elden çıkarılmasına yol açacak politikalardan özenle kaçınılmalıdır.

Büyüme stratejileri, kapsayıcı ve gelir dağılımını iyileştirici sosyal politikalarla desteklenmelidir. Ekonomik, sosyal, mali politika uygulamalarında, iktisaden dar ve sabit gelirli kesimlerin korunmasına öncelik verilmesi önem taşımaktadır. Türkiye Varlık Fonu uygulamasıyla ilgili olarak kamuoyunda oluşan tereddüt ve görüşler ile endişeler en kısa zamanda giderilmelidir.”

Muhabir:Yeşim Sert Karaaslan

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum