‘Süper Teşvik’ bugün açıklanıyor

super_tesvik.jpg

Bugün Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak olan Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nin tanıtımı ve teşvik belgesi dağıtım töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımlarıyla saat 14.00’te başlayacak. 2017’de hazırlıkları tamamlanan yatırımlara teşvik belgesi dağıtımı yapılacağı törende, Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nin tanıtımı da yapılacak.

Ekonomi Bakanlığı tarafından Türkiye’nin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma ve teknolojik dönüşümünü sağlama hedeflerini gerçekleştirebilmek amacıyla geliştirilen teşvik sistemi ile petrokimya, savunma sanayisi, ulaşım sistemleri, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay gibi pek çok sektörde yatırım tutarı yaklaşık 135 milyar lira olan 23 proje ile ilgili firmalara teşvik belgeleri verilecek.

Hazırlanan destekler; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, bina inşaat harcamaları için KDV iadesi, yatırım tutarının 2 katına kadar Kurumlar Vergisi i̇ndirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi i̇stisnası, 10 yıla kadar sigorta primi i̇şveren hissesi desteği, 49 yıl süreyle bedelsiz yatırım yeri tahsisi, yatırımın tamamlanmasını müteakip öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi, yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kar payı desteği ya da hibe desteği, 10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteği, enerji tüketim harcamalarının yüzde 50’sine kadar en fazla 10 yıla kadar enerji desteği, 5 yılı geçmemek üzere aylık brüt asgari ücretin 20 katına kadar nitelikli personel desteği, yatırım tutarının yüzde 49’unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içinde halka arz veya yatırımcıya satışı şartıyla sermaye katkısı, kamu alım garantisi ve altyapı desteğiyle izini, ruhsat, tahsis, lisans ve tescillerde istisnası şeklinde olacak.

Ayrıca bu desteklerin bir veya birden fazlasından yararlanabileceği belirtildi.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum