SGK’lı neden fark veriyor?

sgkli-neden-fark-veriyor-16-5-milyar-liralik-fazlaliga-ragmenMiunLIaYaE-OkL0yrm_lNg.jpg
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, Genel Sağlık Sigortası (GSS) geliri 82.6 milyar lira iken, toplam gider 66.1 milyar lira. 16.5 milyar liralık fazlalığa rağmen sağlıkçılardan, “Vatandaşlar neden hâlâ hastanelere fark ödüyor?” sorusu geldi.

SGK’lı neden fark veriyor? (16.5 milyar liralık fazlalığa rağmen)

İstanbul ve İzmir Tabip Odası’nın hazırladığı rapora göre, Genel Sağlık Sigortası’nın (GSS) geliri, toplam sağlık hizmetleri giderinden yaklaşık 16.5 milyar lira daha fazla!

Hürriyet gazetesinden Mesude Erşan’ın haberinde, buna duruma rağmen kamu, vakıf veya özel sektörlerinden sağlık hizmeti alanların farkında olarak veya olmayarak fark ödemeye devam ettikleri belirtildi.

Dr. Güray Kılıç ve Dr. Ergün Demir’in, SGK 2016 Yılı Sayıştay Denetim Raporu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2018 Yılı Bütçe Sunum kitapçığını inceleyerek hazırladıkları rapora göre, GSS fonu 2016’da yaklaşık 82.6 milyar lira gelir elde etti. Toplam gider ise yaklaşık 66.1 milyar lira. 2016 yılı dikkate alındığında GSS gelirleri, giderlerinden toplam 16.5 milyar lira tutarında fazla.

İlgili yasadaki hükümlere rağmen, fonda kalması gereken yaklaşık 16.5 milyar liralık farkın Sosyal Sigorta Fonu giderleri için kullanıldığının belirtildiği haberde, Sayıştay raporuna göre SGK’nın 30.11.2016 tarihi itibariyle icra takibinde olan toplam yaklaşık

45.1 milyar lira alacağı bulunduğu belirtildi. İcra takibindeki alacakların yaklaşık 40 milyar lirası sigorta primi…

Ayrıca haberde, SGK’nın 14 kalemden aldığı katkı, katılım payı ve ilave ücretlere yer verildi:

– İkinci basamak kamu hastaneleri 6 lira

– Üçüncü basamak eğitim ve araştırma hastaneleri 7 lira

– Üniversite hastaneleri 8 lira

– Özel hastaneler 15 lira

– 10 gün içerisinde müracaatta muayene ücretine ek olarak 5 lira

– İlaç bedelinin yüzde 10 -20’si

– Her bir reçete için üç lira, üç kutuya ilave her bir kutu ilaç için bir lira

– Vücut dışı protez ve ortez bedelinin(bürüt asgari ücreti geçmeyen) yüzde 10–20 si

– Kurumla sözleşmeli vakıf üniversitesi ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca SUT’taki bedelin yüzde 200’ü

– Üniversitelerde(Vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyelerinin mesai saati sonrası poliklinik muayenesinde muayene bedelinin iki katı, her bir girişimsel işlem için sağlık hizmeti bedelinin bir defada asgari ücretin iki katına kadarlık kısmı

– Otelcilik hizmetlerinde çift yataklı odalarda standart yatak tarifesinin 1.5 katı, tek yataklı odalarda ise 3 katı

– Eşdeğer ilacın en ucuzunun yüzde 10’nu

– İstisnai sağlık hizmetleri için işlem bedellerinin 3 katı ilave ücreti yine cepten çıkıyor.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum