Sayıştay inceledi: Ankara ve İstanbul’da usülsüzlük

0d01cbe8831f8859_636x350.jpg

Sayıştay , belediyelerin 2017 denetim raporlarını yayınladı. İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri denetim raporlarında çok sayıda mevuzata aykırı uygulama tespit edildi.

Raporlara göre, belediyelere ait yerler ihalesiz olarak üçüncü kişilere verilmiş. İstanbul’da 2 bin 738 taşınmazın ecrimisil karşılığı idare edildiği, yasaya aykırı olarak ecrimisilin “kira niteliğine büründürülerek geleceğe ilişkin olarak taşınmazın işgaline süreklilik kazandırıldığı” vurgulandı.

AKP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi denetim raporunda “denetim görüşünün dayanakları” ile “denetim görüşünü etkilemeyen tespit ve değerlendirmeler” kapsamında toplam 17 bulgu yer aldı. Taşınmaz envanteri hakkında eleştirilerin de yer aldığı rapordaki bulgulardan bazıları şöyle:

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, belediyenin muhasebe kayıtları ile ortağı olduğu şirketlerin mali tablolarının incelenmesi sonucunda, idari muhasebe kayıtlarında yer alan sermaye tutarları ile şirket mali tablolarında yer alan sermaye tutarlarının uyumlu olmadığı tespit edildi.

-Kiraya verilen 320 taşınmazın kira bedellerinin yıllık peşinen tahsil edildiği, tahsil edilen kiraların gelecek aylara/yıllara ait gelirler hesaplarına kaydedilmediği belirlendi.

-Belediye tarafından kiraya verilen 53 işyerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının olmadığı belirlendi.

-Kira süresi sona eren bin 380 taşınmazın yeniden ihale edilmek yerine, belediye encümeni kararıyla belirlenen tutarda kira artışı yapılarak kira sürelerinin uzatıldığı belirlendi.

-Belediye tarafından okul yeri, dini tesis, spor ve sağlık alanı olarak kullanılması amacıyla tahsis edilen bazı taşınmazların, kullanım amacına uygun inşaat ve yatırım projelerine başlanılmadığı, boş bırakıldığı ve gerekli takip ve kontrolün yapılmadığı saptandı.

Kaynak

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum