Resmi Gazete Hakkında Yönetmelik

thumbs_b_c_37cabe47da5b4978ff2272d61ae902c8.jpg

Resmi Gazete Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmelik, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 10 Sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri çerçevesinde hazırlandı.

Resmi Gazete’nin yayımlanması, yayımlanacağı günler, düzenlenmesi, ilanlar ile yayımlanacak düzenlemeleri içeren yönetmeliğe göre, bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere gönderilen yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenleyici idari işlemlere ilişkin taslaklar Anayasaya, kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine, genel hukuk kurallarına, Cumhurbaşkanı programı ile kalkınma plan ve programlarına uygunluğu yönünden incelenecek.

Üniversiteler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından hazırlanan yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenleyici idari işlemlere ise Anayasa ve diğer mevzuata uygunluk yönünden bakılacak.

Hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek yönetmelik, bugün yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum