Naci Ağbal Strateji ve Bütçe Başkanı oldu

naci.jpg

Geçmiş dönemdeki kabinede Maliye Bakanlığı yapan Naci Ağbal, bugün Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na atandı.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı, Resmi Gazete’de yayımlananan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yürürlüğe girmiş oldu.

Bu kararname ile birlikte, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, Orta Vadeli Program (OVP), Orta Vadeli Mali Plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programıyla sektörel plan ve programları, ilgili kamu idareleriyle Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan Politika Kurullarının görüşlerini de almak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlamak ve makro dengelerini oluşturmak için Strateji ve Bütçe Başkanlığı kuruldu.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum