Maliye: Meralarda yapılaşma artmayacak

402111.jpg

Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Tebliğinde yapılan değişikliğin meralarda yapılaşmayı artırma ihtimali olmadığını belirtti.

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, düzenlemenin meraların yapılaşmaya açılması ile ilgisi bulunmadığı belirtilerek, “Söz konusu tebliğde yer alan hususlar, 4342 sayılı Mera Kanununun Geçici 3’üncü maddesinde yer alan mevcut bir düzenlemenin açıklanmasından ibaret olup, yeni bir husus düzenlenmemektedir.

Bu tebliğ ile 1.1.2003 tarihinden önce mera, yaylak ve kışlak vasfını kaybetmiş ve geri dönüşümü teknik olarak kesinlikle mümkün olmayan alanlardan, yerleşim yerleri arasında kalan kısımlara ilişkin uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi amaçlanmıştır. Dolayısıyla bahse konu düzenlemenin, yeni mera alanlarının yapılaşmaya açılması veya mevcut yapıların kalıcı hale getirilmesiyle ilgisi bulunmamaktadır” denildi.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum