Kaza yoksa teşvik var

5a4a087c7152d80e98eea314.jpg

Türkiye’de 57 bin iş yeri, “çok tehlikeli” sınıfta yer alıyor. İşçi sayısı 10’un üzerinde olan çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerine, iş kazası meydana gelmediği takdirde işsizlik sigortası prim teşviki uygulanacak. İşverene, işçi başına aylık en az 20.30 lira prim teşviki sağlanacak. İşçi başına teşvik tutarı, işçinin brüt ücretine göre aylık 152.25 liraya kadar çıkabilecek.

ÜÇ YIL ÖLÜMLÜ, SAKATLANMALI KAZA OLMAYACAK

1 Ocak 2019’da verilmeye başlanacak teşvikten yararlanabilmek için, işverene ait çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde 2016 Ocak ayından 2018 Aralık ayına kadar olan 3 yıllık dönemde ölümle ve sakatlanmayla sonuçlanan iş kazasının olmaması koşulu aranacak.

15 Ocak 2016 tarihinde yeni kurulan bir iş yeri için de iş kazası yaşanmaması koşuluyla 1 Ocak 2019’dan itibaren teşvik verilecek.

2016 yılı içerisinde herhangi bir tarihte iş kazası yaşanmış, sonraki üç yıl kaza olmamış bir iş yerinde ise 2020 yılı ocak ayından itibaren teşvik uygulanacak.

TEŞVİK ÜÇ YIL SÜRECEK

İşsizlik sigortası işveren primi teşviki, üç yıllık kazasızlık dönemini izleyen takvim yılından geçerli olmak üzere üç yıl devam edecek. 2018 Ocak ile 2019 Aralık ayları arasında iş kazası yaşanmayan iş yeri için 2020 Ocak ayından 2022 Aralık ayına kadar teşvik uygulanacak.
Teşvikten yararlanma koşulları şöyle:
– İş yeri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca “çok tehlikeli” sınıfta yer almalı.
– İşveren Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde aylık ortalama 10 kişiden fazla işçi çalıştırmalı.
– İş yerinde ölümlü veya sürekli iş görememezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemeli.
– İş yerinin iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla yapılmış sözleşmesi olmalı.

YAZILI BAŞVURU GEREKMEYECEK

Teşvikten yararlanmak için işverenlerin başvuru yapmasına gerek olmayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), her yılın sonunda, son üç yıl ölümlü ya da sürekli iş görememezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen iş yerlerini belirleyecek. Gerekli koşulları sağladığı tespit edilen işveren, üç yıl süreyle teşvikten yararlanabilecek.
Teşvikten yararlanmakta iken, gerekli şartlardan herhangi birini kaybeden işverenin, tekrar teşvikten yararlanabilmek için başvuru yapması gerekecek.
ÇALIŞAN SAYISI 10’A DÜŞEN İŞVERENE TEŞVİK YOK

Teşvikten yararlanmakta iken işyerinde işçi sayısının 10 ve altına düşmesi halinde, teşvik uygulamasına son verilecek.
Teşvikin sona ereceği durumlar şöyle:
– İşyerinin çok tehlikeli sınıftan tehlikeli ya da az tehlikeli sınıfa dönüşmesi.
– Çalışan sayısının on ve altına düşmesi.
– İş yerinde ölümlü veya sürekli iş görememezlikle  sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi. (Sakatlık durumunda teşvik, SGK’nın sürekli iş göremezlik kararı verdiği tarihte sona erecek.)
– İş yerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmeti satın alma sözleşmesinin bulunmadığının tespit edilmesi.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum